(0258) 3.827447
Đăng ký | Đăng nhập |Tìm kiếm

Chào mừng bạn đến với website BHXH Tỉnh Khánh Hòa. Đường dây tư vấn giải đáp thắc mắc: Tiệp nhận và trả KQ TTHC (0258).3812523; Lĩnh vực Thu BHXH, BHYT, BHTN (0258) 3.827446; Lĩnh vực Chế độ BHXH (0258) 3.827443;  Lĩnh vực CST (0258) 3.810019;  Lĩnh vực GĐ BHYT (0258) 3.823167. Hotline: (0258) 3.816251 - Tiếp nhận phản ánh về hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà, tinh thần, thái độ phục vụ của CC-VC trong giải quyết công việc

Cơ sở y tế có hợp đồng KCB BHYT tại Khánh Hòa


Công văn số 857/BHXH-GĐBHYT, V/v Thông báo cơ sở KCB BHYT nhận đăng ký KCB ban đầu năm 2017
Số TT Tên CSKCB Mã CSKCB Địa chỉ
1 TTYT huyện Vạn Ninh 002 81 Đinh Tiên Hoàng-TT VNinh- Huyện VNinh-Tỉnh Khánh Hoà
1 Trạm Y tế Thị trấn Vạn Giã 072 Thị trấn Vạn Giã-Huyện Vạn Ninh-Tỉnh Khánh Hoà
2 Trạm Y tế Xã Đại Lãnh 073 Xã Đại Lãnh-Huyện Vạn Ninh-Tỉnh Khánh Hoà
3 Trạm Y tế Xã Vạn Phước 074 Xã Vạn Ph­ước-Huyện Vạn Ninh-Tỉnh Khánh Hoà
4 Trạm Y tế Xã Vạn Long 075 Xã Vạn Long-Huyện Vạn Ninh-Tỉnh Khánh Hoà
5 Trạm Y tế Xã Vạn Bình 076 Xã Vạn Bình-Huyện Vạn Ninh-Tỉnh Khánh Hoà
6 Trạm Y tế Xã Vạn Thọ 077 Xã Vạn Thọ-Huyện Vạn Ninh-Tỉnh Khánh Hoà
7 Trạm Y tế Xã Vạn Khánh 078 Xã Vạn Khánh-Huyện Vạn Ninh-Tỉnh Khánh Hoà
8 Trạm Y tế Xã Vạn Phú 079 Xã Vạn Phú-Huyện Vạn Ninh-Tỉnh Khánh Hoà
9 Trạm Y tế Xã Vạn L­ương 080 Xã Vạn L­ương-Huyện Vạn Ninh-Tỉnh Khánh Hoà
10 Trạm Y tế Xã Vạn Thắng 081 Xã Vạn Thắng-Huyện Vạn Ninh-Tỉnh Khánh Hoà
11 Trạm Y tế Xã Vạn Thạnh 082 Xã Vạn Thạnh-Huyện Vạn Ninh-Tỉnh Khánh Hoà
12 Trạm Y tế Xã Xuân Sơn 083 Xã Xuân Sơn-Huyện Vạn Ninh-Tỉnh Khánh Hoà
13 Trạm Y tế Xã Vạn Hư­ng 084 Xã Vạn H­ưng-Huyện Vạn Ninh-Tỉnh Khánh Hoà
14 Phòng khám ĐKKV Tu Bông 167 Xã Vạn Long-Huyện Vạn Ninh-Tỉnh Khánh Hoà
2 TTYT TX Ninh Hòa 003 Không ĐKKCBBĐ
1 Trạm Y tế Ph­ường Ninh Hiệp 085 Phường Ninh Hiệp-TX Ninh Hòa-Tỉnh Khánh Hoà
2 Trạm Y tế Xã Ninh Sơn 086 Xã Ninh Sơn-TX Ninh Hòa-Tỉnh Khánh Hoà
3 Trạm Y tế Xã Ninh Tây 087 Xã Ninh Tây-TX Ninh Hòa-Tỉnh Khánh Hoà
4 Trạm Y tế Xã Ninh Thư­ợng 088 Xã Ninh Thư­ợng-TX Ninh Hòa-Tỉnh Khánh Hoà
5 Trạm Y tế Xã Ninh An 089 Xã Ninh An-TX Ninh Hòa-Tỉnh Khánh Hoà
6 Trạm Y tế Ph­ường Ninh Hải 090 Phường Ninh Hải-TX Ninh Hòa-Tỉnh Khánh Hoà
7 Trạm Y tế Xã Ninh Thọ 091 Xã Ninh Thọ-TX Ninh Hòa-Tỉnh Khánh Hoà
8 Trạm Y tế Xã Ninh Trung 092 Xã Ninh Trung-TX Ninh Hòa-Tỉnh Khánh Hoà
9 Trạm Y tế Xã Ninh Sim 093 Xã Ninh Sim-TX Ninh Hòa-Tỉnh Khánh Hoà
10 Trạm Y tế Xã Ninh Xuân 094 Xã Ninh Xuân-TX Ninh Hòa-Tỉnh Khánh Hoà
11 Trạm Y tế Xã Ninh Thân 095 Xã Ninh Thân-TX Ninh Hòa-Tỉnh Khánh Hoà
12 Trạm Y tế Phư­ờng Ninh Diêm 096 Phường Ninh Diêm-TX Ninh Hòa-Tỉnh Khánh Hoà
13 Trạm Y tế Xã Ninh Đông 097 Xã Ninh Đông-TX Ninh Hòa-Tỉnh Khánh Hoà
14 Trạm Y tế Phư­ờng Ninh Thủy 098 Phường Ninh Thủy-TX Ninh Hòa-Tỉnh Khánh Hoà
15 Trạm Y tế Ph­ường Ninh Đa 099 Phường Ninh Đa-TX Ninh Hòa-Tỉnh Khánh Hoà
16 Trạm Y tế Xã Ninh Phụng 100 Xã Ninh Phụng-TX Ninh Hòa-Tỉnh Khánh Hoà
17 Trạm Y tế Xã Ninh Bình 101 Xã Ninh Bình-TX Ninh Hòa-Tỉnh Khánh Hoà
18 Trạm Y tế Xã Ninh Ph­ước 102 Xã Ninh Phư­ớc-TX Ninh Hòa-Tỉnh Khánh Hoà
19 Trạm Y tế Xã Ninh Phú 103 Xã Ninh Phú-TX Ninh Hòa-Tỉnh Khánh Hoà
20 Trạm Y tế Xã Ninh Tân 104 Xã Ninh Tân-TX Ninh Hòa-Tỉnh Khánh Hoà
21 Trạm Y tế Xã Ninh Quang 105 Xã Ninh Quang-TX Ninh Hòa-Tỉnh Khánh Hoà
22 Trạm Y tế Ph­ường Ninh Giang 106 Phường Ninh Giang-TX Ninh Hòa-Tỉnh Khánh Hoà
23 Trạm Y tế Phư­ờng Ninh Hà 107 Phường Ninh Hà-TX Ninh Hòa-Tỉnh Khánh Hoà
24 Trạm Y tế Xã Ninh H­ưng 108 Xã Ninh Hư­ng-TX Ninh Hòa-Tỉnh Khánh Hoà
25 Trạm Y tế Xã Ninh Lộc 109 Xã Ninh Lộc-TX Ninh Hòa-Tỉnh Khánh Hoà
26 Trạm Y tế Xã Ninh Ich 110 Xã Ninh Ich-TX Ninh Hòa-Tỉnh Khánh Hoà
27 Trạm Y tế Xã Ninh Vân 111 Xã Ninh Vân-TX Ninh Hòa-Tỉnh Khánh Hoà
28 Bệnh viện đa khoa khu vực Ninh Diêm 159 Xã Ninh Diêm-TX Ninh Hoà-Tỉnh Khánh Hoà
29 Phòng khám ĐKKV Ninh Sim 165 Tân Khánh-Ninh Sim-TX Ninh Hoà-Tỉnh Khánh Hoà
3 TTYT huyện Diên Khánh 004 23 tháng 10-Xã Diên An-Huyện Diên Khánh-Tỉnh Khánh Hoà
1 Trạm Y tế Thị trấn Diên Khánh 126 Thị trấn Diên Khánh-Huyện Diên Khánh-Tỉnh Khánh Hoà
2 Trạm Y tế Xã Diên Lâm 127 Xã Diên Lâm-Huyện Diên Khánh-Tỉnh Khánh Hoà
3 Trạm Y tế Xã Diên Điền 128 Xã Diên Điền-Huyện Diên Khánh-Tỉnh Khánh Hoà
4 Trạm Y tế Xã Diên Xuân 129 Xã Diên Xuân-Huyện Diên Khánh-Tỉnh Khánh Hoà
5 Trạm Y tế Xã Diên Sơn 130 Xã Diên Sơn-Huyện Diên Khánh-Tỉnh Khánh Hoà
6 Trạm Y tế Xã Diên Đồng 131 Xã Diên Đồng-Huyện Diên Khánh-Tỉnh Khánh Hoà
7 Trạm Y tế Xã Diên Phú 132 Xã Diên Phú-Huyện Diên Khánh-Tỉnh Khánh Hoà
8 Trạm Y tế Xã Diên Thọ 133 Xã Diên Thọ-Huyện Diên Khánh-Tỉnh Khánh Hoà
9 Trạm Y tế Xã Diên Phư­ớc 134 Xã Diên Phư­ớc-Huyện Diên Khánh-Tỉnh Khánh Hoà
10 Trạm Y tế Xã Diên Lạc 135 Xã Diên Lạc-Huyện Diên Khánh-Tỉnh Khánh Hoà
11 Trạm Y tế Xã Diên Tân 136 Xã Diên Tân-Huyện Diên Khánh-Tỉnh Khánh Hoà
12 Trạm Y tế Xã Diên Hòa 137 Xã Diên Hòa-Huyện Diên Khánh-Tỉnh Khánh Hoà
13 Trạm Y tế Xã Diên Thạnh 138 Xã Diên Thạnh-Huyện Diên Khánh-Tỉnh Khánh Hoà
14 Trạm Y tế Xã Diên Toàn 139 Xã Diên Toàn-Huyện Diên Khánh-Tỉnh Khánh Hoà
15 Trạm Y tế Xã Diên An 140 Xã Diên An-Huyện Diên Khánh-Tỉnh Khánh Hoà
16 Trạm Y tế Xã Diên Bình 141 Xã Diên Bình-Huyện Diên Khánh-Tỉnh Khánh Hoà
17 Trạm Y tế Xã Diên Lộc 142 Xã Diên Lộc-Huyện Diên Khánh-Tỉnh Khánh Hoà
18 Trạm Y tế Xã Suối Hiệp 143 Xã Suối Hiệp-Huyện Diên Khánh-Tỉnh Khánh Hoà
19 Trạm Y tế Xã Suối Tiên 144 Xã Suối Tiên-Huyện Diên Khánh-Tỉnh Khánh Hoà
20 Phòng khám ĐKKV Diên Ph­ước 168 Xã Diên Phư­ớc-Huyện Diên Khánh-Tỉnh Khánh Hoà
4 TTYT TP Cam Ranh 005 Không ĐKKCBBĐ
1 Trạm Y tế Ph­ường Cam Nghĩa 045 Phư­ờng Cam Nghĩa-TP Cam Ranh-Tỉnh Khánh Hoà
2 Trạm Y tế Ph­ường Cam Phúc Bắc 046 Ph­ường Cam Phúc Bắc-TP Cam Ranh-Tỉnh Khánh Hoà
3 Trạm Y tế Phư­ờng Cam Phúc Nam 047 Ph­ường Cam Phúc Nam-TP Cam Ranh-Tỉnh Khánh Hoà
4 Trạm Y tế Phư­ờng Cam Lộc 048 Phư­ờng Cam Lộc-TP Cam Ranh-Tỉnh Khánh Hoà
5 Trạm Y tế Phư­ờng Cam Phú 049 Ph­ường Cam Phú-TP Cam Ranh-Tỉnh Khánh Hoà
6 Trạm Y tế Phư­ờng Ba Ngòi 050 Ph­ường Ba Ngòi-TP Cam Ranh-Tỉnh Khánh Hoà
7 Trạm Y tế Ph­ường Cam Thuận 051 Phư­ờng Cam Thuận-TP Cam Ranh-Tỉnh Khánh Hoà
8 Trạm Y tế Phư­ờng Cam Lợi 052 Ph­ường Cam Lợi-TP Cam Ranh-Tỉnh Khánh Hoà
9 Trạm Y tế Phư­ờng Cam Linh 053 Phư­ờng Cam Linh-TP Cam Ranh-Tỉnh Khánh Hoà
10 Trạm Y tế Xã Cam Thành Nam 065 Xã Cam Thành Nam-TP Cam Ranh-Tỉnh Khánh Hoà
11 Trạm Y tế Xã Cam Ph­ước Đông 067 Xã Cam Phư­ớc Đông-TP Cam Ranh-Tỉnh Khánh Hoà
12 Trạm Y tế Xã Cam Thịnh Tây 068 Xã Cam Thịnh Tây-TP Cam Ranh-Tỉnh Khánh Hoà
13 Trạm Y tế Xã Cam Thịnh Đông 069 Xã Cam Thịnh Đông-TP Cam Ranh-Tỉnh Khánh Hoà
14 Trạm Y tế Xã Cam Lập 070 Xã Cam Lập-TP Cam Ranh-Tỉnh Khánh Hoà
15 Trạm Y tế Xã Cam Bình 071 Xã Cam Bình-TP Cam Ranh-Tỉnh Khánh Hoà
16 Phòng khám ĐKKV Cam Phúc Bắc 166 Ph­ường Cam Phúc Bắc-TP Cam Ranh-Tỉnh Khánh Hoà
5 TTYT huyện Khánh Vĩnh 006 Tổ 7- TT Khánh Vĩnh-Huyện Khánh Vĩnh-Tỉnh Khánh Hoà
1 Trạm Y tế Thị trấn Khánh Vĩnh 112 Thị trấn Khánh Vĩnh-Huyện Khánh Vĩnh-Tỉnh Khánh Hoà
2 Trạm Y tế Xã Khánh Hiệp 113 Xã Khánh Hiệp-Huyện Khánh Vĩnh-Tỉnh Khánh Hoà
3 Trạm Y tế Xã Khánh Bình 114 Xã Khánh Bình-Huyện Khánh Vĩnh-Tỉnh Khánh Hoà
4 Trạm Y tế Xã Khánh Trung 115 Xã Khánh Trung-Huyện Khánh Vĩnh-Tỉnh Khánh Hoà
5 Trạm Y tế Xã Khánh Đông 116 Xã Khánh Đông-Huyện Khánh Vĩnh-Tỉnh Khánh Hoà
6 Trạm Y tế Xã Khánh Th­ượng 117 Xã Khánh Thư­ợng-Huyện Khánh Vĩnh-Tỉnh Khánh Hoà
7 Trạm Y tế Xã Khánh Nam 118 Xã Khánh Nam-Huyện Khánh Vĩnh-Tỉnh Khánh Hoà
8 Trạm Y tế Xã Sông Cầu 119 Xã Sông Cầu-Huyện Khánh Vĩnh-Tỉnh Khánh Hoà
9 Trạm Y tế Xã Giang Ly 120 Xã Giang Ly-Huyện Khánh Vĩnh-Tỉnh Khánh Hoà
10 Trạm Y tế Xã Cầu Bà 121 Xã Cầu Bà-Huyện Khánh Vĩnh-Tỉnh Khánh Hoà
11 Trạm Y tế Xã Liên Sang 122 Xã Liên Sang-Huyện Khánh Vĩnh-Tỉnh Khánh Hoà
12 Trạm Y tế Xã Khánh Thành 123 Xã Khánh Thành-Huyện Khánh Vĩnh-Tỉnh Khánh Hoà
13 Trạm Y tế Xã Khánh Phú 124 Xã Khánh Phú-Huyện Khánh Vĩnh-Tỉnh Khánh Hoà
14 Trạm Y tế Xã Sơn Thái 125 Xã Sơn Thái-Huyện Khánh Vĩnh-Tỉnh Khánh Hoà
15 Phòng khám ĐKKV Khánh Lê 170 Xã Liên Sang-Huyện Khánh Vĩnh-Tỉnh Khánh Hoà
16 Phòng khám ĐKKV Khánh Bình 171 Xã Khánh Bình-Huyện Khánh Vĩnh-Tỉnh Khánh Hoà
6 TTYT huyện Khánh Sơn 007 TT Tô Hạp-Huyện Khánh Sơn-Tỉnh Khánh Hoà
1 Trạm Y tế Thị trấn Tô Hạp 147 Thị trấn Tô Hạp-Huyện Khánh Sơn-Tỉnh Khánh Hoà
2 Trạm Y tế Xã Thành Sơn 148 Xã Thành Sơn-Huyện Khánh Sơn-Tỉnh Khánh Hoà
3 Trạm Y tế Xã Sơn Lâm 149 Xã Sơn Lâm-Huyện Khánh Sơn-Tỉnh Khánh Hoà
4 Trạm Y tế Xã Sơn Hiệp 150 Xã Sơn Hiệp-Huyện Khánh Sơn-Tỉnh Khánh Hoà
5 Trạm Y tế Xã Sơn Bình 151 Xã Sơn Bình-Huyện Khánh Sơn-Tỉnh Khánh Hoà
6 Trạm Y tế Xã Sơn Trung 152 Xã Sơn Trung-Huyện Khánh Sơn-Tỉnh Khánh Hoà
7 Trạm Y tế Xã Ba Cụm Bắc 153 Xã Ba Cụm Bắc-Huyện Khánh Sơn-Tỉnh Khánh Hoà
8 Trạm Y tế Xã Ba Cụm Nam 154 Xã Ba Cụm Nam-Huyện Khánh Sơn-Tỉnh Khánh Hoà
9 Phòng khám ĐKKV Sơn Lâm 169 Xã Sơn Lâm-Huyện Khánh Sơn-Tỉnh Khánh Hoà
7 TTYT Thành phố Nha Trang 008 Không ĐKKCBBĐ
1 Trạm Y tế phöôøng Vĩnh Hoøa 018 Tổ 10- Hòa Bắc-Vĩnh Hòa-TP Nha Trang
2 Trạm Y tế Ph­ường Vĩnh Nguyên 034 Phường Vĩnh Nguyên-TP Nha Trang-Tỉnh Khánh Hoà
3 Trạm Y tế Ph­ường Vĩnh Tr­ường 036 Ph­ường Vĩnh Trường-TP Nha Trang-Tỉnh Khánh Hoà
4 Trạm Y tế Xã Vĩnh L­ương 037 Xã Vĩnh L­ương-TP Nha Trang-Tỉnh Khánh Hoà
5 Trạm Y tế Xã Vĩnh Ph­ương 038 Xã Vĩnh Ph­ương-TP Nha Trang-Tỉnh Khánh Hoà
6 Trạm Y tế Xã Vĩnh Ngọc 039 Xã Vĩnh Ngọc-TP Nha Trang-Tỉnh Khánh Hoà
7 Trạm Y tế Xã Vĩnh Thạnh 040 Xã Vĩnh Thạnh-TP Nha Trang-Tỉnh Khánh Hoà
8 Trạm Y tế Xã Vĩnh Trung 041 Xã Vĩnh Trung-TP Nha Trang-Tỉnh Khánh Hoà
9 Trạm Y tế Xã Vĩnh Hiệp 042 Xã Vĩnh Hiệp-TP Nha Trang-Tỉnh Khánh Hoà
10 Trạm Y tế Xã Vĩnh Thái 043 Xã Vĩnh Thái-TP Nha Trang-Tỉnh Khánh Hoà
11 Trạm Y tế Xã Ph­ước Đồng 044 Xã Ph­ước Đồng-TP Nha Trang-Tỉnh Khánh Hoà
12 Phòng khám đa khoa khu vực 1 160 Phú Thạnh- Vĩnh Thạnh-TP Nha Trang-Tỉnh Khánh Hoà
13 Phòng khám đa khoa khu vực 2 161 103 đ­ường 2/4- Vĩnh Thọ-TP Nha Trang-Tỉnh Khánh Hoà
14 Phòng khám đa khoa khu vực 3 162 193 Hoàng Văn Thụ-Ph­ương Sài- TP Nha Trang-Tỉnh Khánh Hoà
15 Phòng khám đa khoa khu vực 4 163 142 Võ Trứ-Tân Lập-TP Nha Trang-Tỉnh Khánh Hoà
16 Phòng khám đa khoa khu vực 5 164 44 Dã T­ượng-Phư­ớc Long-TP Nha Trang-Tỉnh Khánh Hoà
8 TTYT huyện Cam Lâm 158 Thị trấn Cam Đức-Huyện Cam Lâm-Tỉnh Khánh Hoà
1 Trạm Y tế Xã Cam Tân 054 Xã Cam Tân-Huyện Cam Lâm-Tỉnh Khánh Hoà
2 Trạm Y tế Xã Cam Hòa 055 Xã Cam Hòa-Huyện Cam Lâm-Tỉnh Khánh Hoà
3 Trạm Y tế Xã Cam Hải Đông 056 Xã Cam Hải Đông-Huyện Cam Lâm-Tỉnh Khánh Hoà
4 Trạm Y tế Xã Cam Hải Tây 057 Xã Cam Hải Tây-Huyện Cam Lâm-Tỉnh Khánh Hoà
5 Trạm Y tế Xã Sơn Tân 058 Xã Sơn Tân-Huyện Cam Lâm-Tỉnh Khánh Hoà
6 Trạm Y tế Xã Cam Hiệp Bắc 059 Xã Cam Hiệp Bắc-Huyện Cam Lâm-Tỉnh Khánh Hoà
7 Trạm Y tế Xã Cam Đức 060 Xã Cam Đức-Huyện Cam Lâm-Tỉnh Khánh Hoà
8 Trạm Y tế Xã Cam Hiệp Nam 061 Xã Cam Hiệp Nam-Huyện Cam Lâm-Tỉnh Khánh Hoà
9 Trạm Y tế Xã Cam Phư­ớc Tây 062 Xã Cam Ph­ước Tây-Huyện Cam Lâm-Tỉnh Khánh Hoà
10 Trạm Y tế Xã Cam Thành Bắc 063 Xã Cam Thành Bắc-Huyện Cam Lâm-Tỉnh Khánh Hoà
11 Trạm Y tế Xã Cam An Bắc 064 Xã Cam An Bắc-Huyện Cam Lâm-Tỉnh Khánh Hoà
12 Trạm Y tế Xã Suối Cát 145 Xã Suối Cát-Huyện Cam Lâm-Tỉnh Khánh Hoà
13 Trạm Y tế Xã Suối Tân 146 Xã Suối Tân-Huyện Cam Lâm-Tỉnh Khánh Hoà
14 Phòng khám ĐKKV Suối Tân 173 Xã Suối Tân-Huyện Cam Lâm-Tỉnh Khánh Hoà
15 Phòng khám ĐKKV Cam An Nam 174 Xã Cam An Nam-Huyện Cam Lâm-Tỉnh Khánh Hoà
9 Bệnh viện Giao thông vận tải Nha Trang 010 Xã Vĩnh Thạnh-TP Nha Trang-Tỉnh Khánh Hòa
10 Bệnh viện Quân y 87 012 Số 78 đường Tuệ Tĩnh-TP Nha Trang-Tỉnh Khánh Hòa (Nhận đăng ký KCB ban đầu thẻ BHYT do BHXH Bộ quốc phòng phát hành).
11 Bệnh viện 22-12
(Là Bệnh viện công lập tự chủ về tài chính nên bệnh nhân phải nộp các khoản chênh lệch giá so với giá thanh toán BHYT)
177 34/4 Nguyễn Thiện Thuật-TP Nha Trang-Tỉnh Khánh Hòa.
12 Phòng khám đa khoa Phúc Sinh
(Là Phòng khám tư nhân nên bệnh nhân phải nộp các khoản chênh lệch giá so với giá thanh toán BHYT)
181 Số 25 đường Tô Hiến Thành-Ph­ường Tân Lập-TP Nha Trang-Tỉnh Khánh Hòa.
13 Bệnh viện Đa khoa Tâm Trí Nha trang
(Là Bệnh viện tư nhân nên bệnh nhân phải nộp các khoản chênh lệch giá so với giá thanh toán BHYT)
183 Số 57- 59 đường Cao Thắng-Phường Phước Long-TP Nha Trang-Tỉnh Khánh Hòa.
14 Phòng khám Đa khoa Tín Đức
(Là Phòng khám tư nhân nên bệnh nhân phải nộp các khoản chênh lệch giá so với giá thanh toán BHYT)
184 Số 39 & 69 đường Trần Quý Cáp TP Nha Trang
15 Phòng khám Đa khoa MEDIC
(Là Phòng khám tư nhân nên bệnh nhân phải nộp các khoản chênh lệch giá so với giá thanh toán BHYT)
185 Số 23 đường 2/4 TP Nha Trang
 
16 Phòng khám Đa khoa Trí Khang
(Là Phòng khám tư nhân nên bệnh nhân phải nộp các khoản chênh lệch giá so với giá thanh toán BHYT)
186 Số 15A đường Thái Nguyên TP Nha Trang