(0258) 3.827447
Đăng ký | Đăng nhập |Tìm kiếm

Chào mừng bạn đến với website BHXH Tỉnh Khánh Hòa. Đường dây tư vấn giải đáp thắc mắc: Tiệp nhận và trả KQ TTHC (0258).3812523; Lĩnh vực Thu BHXH, BHYT, BHTN (0258) 3.827446; Lĩnh vực Chế độ BHXH (0258) 3.827443;  Lĩnh vực CST (0258) 3.810019;  Lĩnh vực GĐ BHYT (0258) 3.823167. Hotline: (0258) 3.816251 - Tiếp nhận phản ánh về hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà, tinh thần, thái độ phục vụ của CC-VC trong giải quyết công việc

Cơ sở y tế có hợp đồng KCB BHYT tại Khánh Hòa


STT Mã cs kcb Tên cơ sở KCB
1 56001 Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa
2 56002 Trung tâm y tế huyện Vạn Ninh
3 56003 Trung tâm y tế thị xã Ninh Hòa
4 56004 Trung tâm y tế huyện Diên Khánh
5 56005 Trung tâm y tế thành phố Cam Ranh
6 56006 Trung tâm y tế huyện Khánh Vĩnh
7 56007 Trung tâm y tế huyện Khánh Sơn
8 56008 Trung tâm y tế thành phố Nha Trang
9 56009 TYT Công ty CP dệt may Nha Trang
10 56010 Bệnh viện giao thông vận tải Nha Trang
11 56011 Bệnh viện  Da liễu tỉnh Khánh Hòa
12 56012 Bệnh viện Quân Y 87
13 56013 Bệnh viện Y học cổ truyền và Phục hồi chức năng tỉnh Khánh Hòa
14 56014 PYT Công ty TNHH 1 thành viên QLĐS Phú Khánh
15 56015 Bệnh viện Lao và bệnh phổi
16 56016 Bệnh viện CK Tâm thần
17 56018 TYT phường Vĩnh Hoà
18 56019 TYT phường Vĩnh Hải
19 56020 TYT phường Vĩnh Phước
20 56021 TYT phường Ngọc Hiệp
21 56022 TYT phường Vĩnh Thọ
22 56023 TYT phường Xương Huân
23 56024 TYT phường Vạn Thắng
24 56025 TYT phường Vạn Thạnh
25 56026 TYT phường Phương Sài
26 56027 TYT phường Phương Sơn
27 56028 TYT phường Phước Hải
28 56029 TYT phường Phước Tân
29 56030 TYT phường Lộc Thọ
30 56031 TYT phường Phước Tiến
31 56032 TYT phường Tân Lập
32 56033 TYT phường Phước Hòa
33 56034 TYT phường Vĩnh Nguyên
34 56035 TYT phường Phước Long
35 56036 TYT phường Vĩnh Trường
36 56037 TYT xã Vĩnh Lương
37 56038 TYT xã Vĩnh Phương
38 56039 TYT xã Vĩnh Ngọc
39 56040 TYT xã Vĩnh Thạnh
40 56041 TYT xã Vĩnh Trung
41 56042 TYT xã Vĩnh Hiệp
42 56043 TYT xã Vĩnh Thái
43 56044 TYT xã Phước Đồng
44 56045 TYT phường Cam Nghĩa
45 56046 TYT phường Cam Phúc Bắc
46 56047 TYT phường Cam Phúc Nam
47 56048 TYT phường Cam Lộc
48 56049 TYT phường Cam Phú
49 56050 TYT phường Ba Ngòi
50 56051 TYT phường Cam Thuận
51 56052 TYT phường Cam Lợi
52 56053 TYT phường Cam Linh
53 56054 TYT xã Cam Tân
54 56055 TYT xã Cam Hòa
55 56056 TYT xã Cam Hải Đông
56 56057 TYT xã Cam Hải Tây
57 56058 TYT xã Sơn Tân
58 56059 TYT xã Cam Hiệp Bắc
59 56060 TYT xã Cam Đức
60 56061 TYT xã Cam Hiệp Nam
61 56062 TYT xã Cam Phước Tây
62 56063 TYT xã Cam Thành Bắc
63 56064 TYT xã Cam An Bắc
64 56065 TYT xã Cam Thành Nam
65 56066 TYT xã Cam An Nam
66 56067 TYT xã Cam Phước Đông
67 56068 TYT xã Cam Thịnh Tây
68 56069 TYT xã Cam Thịnh Đông
69 56070 TYT xã Cam Lập
70 56071 TYT xã Cam Bình
71 56072 TYT Thị trấn Vạn Giã
72 56073 TYT xã Đại Lãnh
73 56074 TYT xã Vạn Phước
74 56075 TYT xã Vạn Long
75 56076 TYT xã Vạn Bình
76 56077 TYT xã Vạn Thọ
77 56078 TYT xã Vạn Khánh
78 56079 TYT xã Vạn Phú
79 56080 TYT xã Vạn Lương
80 56081 TYT xã Vạn Thắng
81 56082 TYT xã Vạn Thạnh
82 56083 TYT xã Xuân Sơn
83 56084 TYT xã Vạn Hưng
84 56085 TYT phường Ninh Hiệp
85 56086 TYT xã Ninh Sơn
86 56087 TYT xã Ninh Tây
87 56088 TYT xã Ninh Thượng
88 56089 TYT xã Ninh An
89 56090 TYT phường Ninh Hải
90 56091 TYT xã Ninh Thọ
91 56092 TYT xã Ninh Trung
92 56093 TYT xã Ninh Sim
93 56094 TYT xã Ninh Xuân
94 56095 TYT xã Ninh Thân
95 56096 TYT phường Ninh Diêm
96 56097 TYT xã Ninh Đông
97 56098 TYT phường Ninh Thủy
98 56099 TYT phường Ninh Đa
99 56100 TYT xã Ninh Phụng
100 56101 TYT xã Ninh Bình
101 56102 TYT xã Ninh Phước
102 56103 TYT xã Ninh Phú
103 56104 TYT xã Ninh Tân
104 56105 TYT xã Ninh Quang
105 56106 TYT phường Ninh Giang
106 56107 TYT phường Ninh Hà
107 56108 TYT xã Ninh Hưng
108 56109 TYT xã Ninh Lộc
109 56110 TYT xã Ninh Ich
110 56111 TYT xã Ninh Vân
111 56112 TYT Thị trấn Khánh Vĩnh
112 56113 TYT xã Khánh Hiệp
113 56114 TYT xã Khánh Bình
114 56115 TYT xã Khánh Trung
115 56116 TYT xã Khánh Đông
116 56117 TYT xã Khánh Thượng
117 56118 TYT xã Khánh Nam
118 56119 TYT xã Sông Cầu
119 56120 TYT xã Yang Ly
120 56121 TYT xã Cầu Bà
121 56122 TYT xã Liên Sang
122 56123 TYT xã Khánh Thành
123 56124 TYT xã Khánh Phú
124 56125 TYT xã Sơn Thái
125 56126 TYT xã Thị trấn Diên Khánh
126 56127 TYT xã Diên Lâm
127 56128 TYT xã Diên Điền
128 56129 TYT xã Diên Xuân
129 56130 TYT xã Diên Sơn
130 56131 TYT xã Diên Đồng
131 56132 TYT xã Diên Phú
132 56133 TYT xã Diên Thọ
133 56134 TYT xã Diên Phước
134 56135 TYT xã Diên Lạc
135 56136 TYT xã Diên Tân
136 56137 TYT xã Diên Hòa
137 56138 TYT xã Diên Thạnh
138 56139 TYT xã Diên Toàn
139 56140 TYT xã Diên An
140 56141 TYT xã Diên Bình
141 56142 TYT xã Diên Lộc
142 56143 TYT xã Suối Hiệp
143 56144 TYT xã Suối Tiên
144 56145 TYT xã Suối Cát
145 56146 TYT xã Suối Tân
146 56147 TYT Thị trấn Tô Hạp
147 56148 TYT xã Thành Sơn
148 56149 TYT xã Sơn Lâm
149 56150 TYT xã Sơn Hiệp
150 56151 TYT xã Sơn Bình
151 56152 TYT xã Sơn Trung
152 56153 TYT xã Ba Cụm Bắc
153 56154 TYT xã Ba Cụm Nam
154 56158 Trung tâm y tế huyện Cam Lâm
155 56159 Bệnh viện đa khoa KV Ninh Diêm
156 56160 Phòng khám đa khoa số 1
157 56161 Phòng khám đa khoa số 2
158 56162 Phòng khám đa khoa số 3
159 56163 Phòng khám đa khoa số 4
160 56164 Phòng khám đa khoa số 5
161 56165 Phòng khám ĐKKV Ninh Sim
162 56166 Phòng khám ĐK KV Cam Phúc Bắc
163 56167 Phòng khám ĐKKV Tu Bông
164 56168 Phòng khám ĐK Diên Phước
165 56169 Phòng khám ĐKKV Sơn Lâm
166 56170 Phòng khám ĐKKV Khánh Lê
167 56171 Phòng khám ĐKKV Khánh Bình
168 56172 Phân Trạm y tế Hòn Rớ-Phước Đồng
169 56173 Phòng khám ĐKKV Suối Tân
170 56174 Phòng khám ĐKKV Cam An Nam
171 56175 Bệnh viện Đa khoa KV Ninh Hòa
172 56176 Bệnh viện Đa khoa KV Cam Ranh
173 56177 Bệnh viện 22-12
174 56178 Trung tâm CSSK Sinh Sản Tỉnh Khánh Hòa
175 56179 Nhà Hộ Sinh thành phố Nha Trang
176 56180 Đội bảo vệ bà mẹ TE-KHHGĐ
177 56181 Phòng khám đa khoa Phúc Sinh
178 56182 Bệnh viện chuyên khoa Mắt Sài Gòn - Nha Trang
179 56183 Bệnh viện đa khoa Tâm Trí Nha Trang
180 56184 Phòng khám đa khoa Tín Đức
181 56185 Phòng khám đa khoa MeDic Nha Tramng
182 56186 Phòng khám đa khoa Trí Khang
183 56187 Bệnh viện Bệnh Nhiệt Đới