(0258) 3.827447
Đăng ký | Đăng nhập |Tìm kiếm

Chào mừng bạn đến với website BHXH Tỉnh Khánh Hòa. Đường dây tư vấn giải đáp thắc mắc: Tiệp nhận và trả KQ TTHC (0258).3812523; Lĩnh vực Thu BHXH, BHYT, BHTN (0258) 3.827446; Lĩnh vực Chế độ BHXH (0258) 3.827443;  Lĩnh vực CST (0258) 3.810019;  Lĩnh vực GĐ BHYT (0258) 3.823167. Hotline: (0258) 3.816251 - Tiếp nhận phản ánh về hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà, tinh thần, thái độ phục vụ của CC-VC trong giải quyết công việc

THỦ TỤC HỒ SƠ SỔ BHXH, THẺ BHYT
Stt Tên thủ tục hồ sơ Tải về Ngày áp dụng
1 PTNTT1ST: Cấp lại, đổi, điều chỉnh nội dung trên sổ BHXH, thẻ BHYT 7/1/2018
Các Biểu mẫu liên quan
Stt Tên biểu mẫu Tải về Ngày áp dụng
1 Mau TK1-TS 1/1/2016
2 Bảng kê hồ sơ theo QĐ959 6/1/2016
3 Bảng kê hồ sơ theo QĐ959 6/1/2016
4 Mau TK1-TS 1/1/2016
5 Mẫu: TK1-TS 6/1/2016
6 Ban ke ho so theo QD929 7/1/2018
7 Mau TK1-TS-929 7/1/2018