(0258) 3.827447
Đăng ký | Đăng nhập |Tìm kiếm

Chào mừng bạn đến với website BHXH Tỉnh Khánh Hòa. Đường dây tư vấn giải đáp thắc mắc: Tiệp nhận và trả KQ TTHC (0258).3812523; Lĩnh vực Thu BHXH, BHYT, BHTN (0258) 3.827446; Lĩnh vực Chế độ BHXH (0258) 3.827443;  Lĩnh vực CST (0258) 3.810019;  Lĩnh vực GĐ BHYT (0258) 3.823167. Hotline: (0258) 3.816251 - Tiếp nhận phản ánh về hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà, tinh thần, thái độ phục vụ của CC-VC trong giải quyết công việc

THỦ TỤC HỒ SƠ THU BHXH, BHYT, BHTN
Các Biểu mẫu liên quan
Stt Tên biểu mẫu Tải về Ngày áp dụng
1 Bảng kê hồ sơ theo QĐ959 6/1/2016
2 Bảng kê hồ sơ theo QĐ959 6/1/2016
3 Bảng kê hồ sơ theo QĐ959 6/1/2016
4 Mau DK06 1/1/2016
5 Mẫu: TK1-TS 6/1/2016
6 Mau TK3-TS 1/1/2016
7 Mau D02-TS 1/1/2016
8 Mau D02-TS 1/1/2016
9 Mau TK1-TS 1/1/2016
10 Mau TK3-TS 1/1/2016
11 Mau D02-TS 1/1/2016
12 Mau TK1-TS 1/1/2016
13 Mau TK1-TS 1/1/2016
14 Mau D05-TS 1/1/2016
15 Mau TK1-TS 1/1/2016
16 Mau D05-TS 1/1/2016
17 Mau DK04 1/1/2016
18 Mau DK03 1/1/2016
19 Mau TK1-TS 1/1/2016
20 Mau C16-TS 1/1/2016
21 Mau TK1-TS 1/1/2016
22 Ban ke ho so theo QD929 7/1/2018
23 Mau D02-TS-929 7/1/2018
24 Mau TK1-TS-929 7/1/2018
25 Mau TK3-TS-929 7/1/2018
26 Ban ke ho so theo QD929 7/1/2018
27 Mau D02-TS-929 7/1/2018
28 Mau TK1-TS-929 7/1/2018
29 Mau TK3-TS-929 7/1/2018
30 Ban ke ho so theo QD929 7/1/2018
31 Mau D02-TS-929 7/1/2018
32 Mau TK1-TS-929 7/1/2018
33 Mau TK3-TS-929 7/1/2018
34 Ban ke ho so theo QD929 7/1/2018
35 Mau D02-TS-929 7/1/2018
36 Mau TK1-TS-929 7/1/2018
37 Mau TK3-TS-929 7/1/2018
38 Ban ke ho so theo QD929 7/1/2018
39 Mau TK1-TS-929 7/1/2018