(0258) 3.827447
Đăng ký | Đăng nhập |Tìm kiếm

Chào mừng bạn đến với website BHXH Tỉnh Khánh Hòa. Đường dây tư vấn giải đáp thắc mắc: Tiệp nhận và trả KQ TTHC (0258).3812523; Lĩnh vực Thu BHXH, BHYT, BHTN (0258) 3.827446; Lĩnh vực Chế độ BHXH (0258) 3.827443;  Lĩnh vực CST (0258) 3.810019;  Lĩnh vực GĐ BHYT (0258) 3.823167. Hotline: (0258) 3.816251 - Tiếp nhận phản ánh về hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà, tinh thần, thái độ phục vụ của CC-VC trong giải quyết công việc

Hoạt động - sự kiện


Bảo hiểm xã hội Khánh Hòa và Sở Thông tin Truyền thông tỉnh ký kết Chương trình phối hợp tuyên truyền giai đoạn 2017-2020

Ngày đăng: 3/30/2017 4:51:54 PM

Ngày 29 tháng 3 năm 2017, Bảo hiểm xã hội Khánh Hòa và Sở Thông tin Truyền thông tỉnh tổ chức lễ ký kết Chương trình phối hợp tuyên truyền thực hiện chính sách, pháp luật bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) giai đoạn 2017-2020. Dự Hội nghị có ông Dương Văn Hào, Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh, ông Phạm Duy Lộc, Giám đốc Sở Thông tin Truyền thông tỉnh, các Phó Giám đốc BHXH tỉnh và lãnh đạo, chuyên viên các phòng nghiệp vụ của hai cơ quan.
Với mục đích đẩy mạnh các hoạt động nhằm nâng cao nhận thức của các cấp ủy Đảng, các cấp chính quyền; các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, các cơ quan báo chí, truyền thông và các tầng lớp nhân dân về chính sách BHXH, BHYT của Đảng và nhà nước, Chương trình phối hợp giai đoạn 2017-2020 xác định rõ trách nhiệm của từng cơ quan trong công tác thông tin, tuyên truyền với nội dung chính là: định hướng thông tin và chỉ đạo các cơ quan báo chí, các cơ quan thông tin cơ sở tăng thời lượng, nội dung và chất lượng tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước về BHXH, BHYT trên các phương tiện thông tin đại chúng; lồng ghép việc tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT với việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao trong các chương trình mục tiêu quốc gia; tổ chức tập huấn cho đội ngũ phóng viên, biên tập viên báo chí, cán bộ làm công tác thông tin ở cơ sở; phối hợp biên soạn, in ấn, phát hành các ấn phẩm truyên truyền về BHXH, BHYT; đẩy mạnh các hình thức thông tin tuyên truyền lưu động, cổ động trực quan, phát hành tờ rơi, tờ gấp…

Phát biểu tại buổi làm việc, lãnh đạo hai cơ quan khẳng định  đây là một nhiệm vụ  hết sức quan trọng trong việc nâng cao nhận thức của người dân, đặc biệt là người dân ở địa bàn cơ sở, hải đảo, miền núi. Việc ký kết chương trình phối hợp cũng là điều kiện thuận lợi để hai cơ quan cùng hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần thực hiện tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết 21 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác BHXH, BHYT đã đề ra./.
 
Nguyễn Thắng