(0258) 3.827447
Đăng ký | Đăng nhập |Tìm kiếm

Chào mừng bạn đến với website BHXH Tỉnh Khánh Hòa. Đường dây tư vấn giải đáp thắc mắc: Tiệp nhận và trả KQ TTHC (0258).3812523; Lĩnh vực Thu BHXH, BHYT, BHTN (0258) 3.827446; Lĩnh vực Chế độ BHXH (0258) 3.827443;  Lĩnh vực CST (0258) 3.810019;  Lĩnh vực GĐ BHYT (0258) 3.823167. Hotline: (0258) 3.816251 - Tiếp nhận phản ánh về hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà, tinh thần, thái độ phục vụ của CC-VC trong giải quyết công việc

Hoạt động - sự kiện


BHXH Khánh Hòa: Nâng cao chất lượng thực hiện liên thông dữ liệu khám chữa bệnh và thanh quyết toán chi phí khám chữa bệnh Bảo hiểm Y tế

Ngày đăng: 2/28/2017 7:59:46 AM

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Y tế, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam và UBND tỉnh Khánh Hòa về thực hiện liên thông dữ liệu khám chữa bệnh bảo hiểm y tế (KCB BHYT) trên phạm vi toàn quốc, phục vụ việc giám định thanh toán chi phí KCB BHYT.Hiện tại tỉnh Khánh Hòa đã có 100% cơ sở khám chữa bệnh thực hiện kết nối thông tin dữ liệu khám chữa bệnh. Tuy nhiên việc chuyển thông tin dữ liệu hàng ngày theo quy định đạt tỉ lệ còn thấp (có thời gian chỉ đạt dưới 30%), độ chính xác của dữ liệu chưa cao, có sự chênh lệch giữa dữ liệu báo cáo bằng văn bản giấy và dữ liệu đưa lên hệ thống giám định. Thời gian gửi báo cáo quyết toán quý tại các cơ sở KCB vẫn còn chậm, nhất là báo cáo vượt trần, vượt quỹ, số liệu báo cáo còn sai lệch hoặc phải xin điều chỉnh nhiều lần…

Để khắc phục tồn tại, hạn chế trên, ngày 23/2/2017, Bảo hiểm xã hội Khánh Hòa phối hợp với Sở Y tế tỉnh tổ chức Hội nghị với các cơ sở KCB trên địa bàn nhằm chấn chỉnh, tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong tổ chức thực hiện. Đồng chí Dương Văn Hào, Giám đốc BHXH và đồng chí Lê Tấn Phùng, Phó Giám đốc sở Y tế đồng chủ trì Hội nghị. Cùng tham dự có phòng Giám định BHYT, đại diện phòng Kế hoạch tài chính thuộc BHXH tỉnh; Lãnh đạo, cán bộ kế toán và nhân viên phụ trách CNTT tại các cơ sở KCB trên toàn tỉnh; đại diện lãnh đạo của đơn vị cung cấp phần mềm chi nhánh tại Khánh Hòa (Viettel và VNPT).
 

Hội nghị đã tập trung thảo luận trao đổi về tình hình thực hiện trong thời gian qua, nêu rõ kết quả, hạn chế và phản ánh những khó khăn, đề xuất giải quyết những vướng mắc trong quá trình thực hiện như đường truyền, chế độ báo cáo, kết xuất dữ liệu, phần mềm, hướng dẫn nghiệp vụ. Kết luận Hội nghị, lãnh đạo BHXH tỉnh và Sở Y tế thống nhất chỉ đạo:

Đối với cơ quan BHXH: các phòng nghiệp vụ như  CNTT, Giám định BHYT tăng cường công tác hỗ trợ, hướng dẫn và đôn đốc các đơn vị triển khai thực hiện việc liên thông dữ liệu, cấp ứng kinh phí, thanh quyết toán chi phí KCB BHYT theo đúng quy định của Bộ Y tế và BHXH Việt Nam.

Đối với các cơ sở KCB: cần phối hợp chặt chẽ với giám định viên BHXH tại đơn vị trong việc kết xuất dữ liệu, báo cáo hàng ngày để khắc phục ngay những lỗi do thao tác nghiệp vụ. Lãnh đạo các cơ sở KCB cần chỉ đạo cán bộ làm thống kê tổng hợp, kế toán thực hiện nghiêm túc việc lập báo cáo vượt trần, vượt quỹ KCB BHYT hàng quý, năm đúng chất lượng, thời gian quy định, đảm bảo việc bố trí nhân lực, sắp xếp hồ sơ khoa học để việc chọn mẫu, bốc mẫu phục vụ công tác giám định tập trung theo đúng hướng dẫn Liên ngành giữa Sở Y tế  và BHXH tỉnh.

Đề nghị các phòng nghiệp vụ Sở Y tế nghiên cứu thành lập các tổ triển khai ứng dụng CNTT tại cơ sở KCB. Các nhà cung cấp dịch vụ tăng cường hỗ trợ về mặt kỹ thuật để các cơ sở KCB thực hiện đúng chất lượng, tiến độ và thời gian quy định.

Với tinh thần đồng thuận và quyết tâm cao của các đại biểu tham dự hội nghị, tin rằng trong thời gian tới, việc liên thông kết nối dữ liệu KCB và thanh toán chi phí KCB BHYT thực hiện tốt hơn giúp công khai minh bạch trong KCB và thanh toán chi phí KCB BHYT cho người tham gia BHYT. Những tồn tại vướng mắc trong công tác giám định tập trung và báo cáo thanh quyết toán chi phí KCB được khắc phục đáp ứng yêu cầu quản lý góp phần làm tốt công tác cải cách thủ tục hành chính, đảm bảo quyền lợi tốt nhất cho người bệnh có thẻ BHYT.
                               Nguyễn Thắng