(058) 3.827447
Đăng ký | Đăng nhập |Tìm kiếm

Chào mừng bạn đến với website BHXH Tỉnh Khánh Hòa. Đường dây tư vấn giải đáp thắc mắc: Lĩnh vực Thu BHXH, BHYT, BHTN (058) 3.827446; Lĩnh vực Chế độ BHXH (058) 3.827443;  Lĩnh vực CST (058) 3.810019;  Lĩnh vực GĐ BHYT (058) 3.823167. Hotline: (058) 3.816251 - Tiếp nhận phản ánh về hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà, tinh thần, thái độ phục vụ của CC-VC trong giải quyết công việc

Thông báo Thu BHXH


Tình hình nợ bảo hiểm xã hội

Ngày đăng: 9/28/2016 2:44:49 PM

Để thuận tiện cho các đơn vị SDLĐ, cá nhân trong việc tra cứu các thông tin đóng BHXH, cũng như các văn bản liên quan công tác thu BHXH, BHYT. BHXH Khánh Hòa mở chuyên mục "Tình hình nợ bảo hiểm xã hội" trên website BHXH tỉnh.Tình hình nợ BHXH toàn tỉnh Khánh Hòa tính đến tháng 3 năm 2017
Tình hình nợ BHXH, BHYT trên địa bàn thị xã Ninh Hòa
Tình hình nợ BHXH cuối tháng 11 năm 2016
Lãi truy thu BHXH, BHYT, BHTN đối với công ty TNHH MTV Sao hôm Nha Trang
Tăng cường khai thác đối tượng tham gia BHXH, BH thất nghiệp năm 2016
Tình hình nợ BHXH đến cuối tháng 10 năm 2016
Tình hình nợ BHXH trên địa bàn TP Nha Trang
Tình hình nợ BHXH trên địa bàn huyện Vạn Ninh
Tình hình nợ BHXH trên địa bàn thị xã Ninh Hòa
Tình hình nợ BHXH trên địa bàn huyện Khánh Vĩnh
Tình hình nợ BHXH trên địa bàn huyện Diên Khánh
Tình hình nợ BHXH trên địa bàn huyện Khánh Sơn
Tình hình nợ BHXH trên địa bàn huyện Cam lâm
Tình hình nợ BHXH trên địa bàn TP Cam Ranh
Tình hình thực hiện chính sách BHXH đối với chủ hộ kinh doanh cá thể
Tình hình nợ BHXH đến tháng 9 năm 2016
Tình hình nợ đến tháng 8 năm 2016
Tình hình nợ đến tháng 7 năm 2016
Tình hình nợ đến tháng 6 năm 2016
Tình hình thực hiện thang lương, bảng lương và chuyển xếp lương của doanh nghiệp theo quy định