(0258) 3.827447
Đăng ký | Đăng nhập |Tìm kiếm

Chào mừng bạn đến với website BHXH Tỉnh Khánh Hòa. Đường dây tư vấn giải đáp thắc mắc: Tiệp nhận và trả KQ TTHC (0258).3812523; Lĩnh vực Thu BHXH, BHYT, BHTN (0258) 3.827446; Lĩnh vực Chế độ BHXH (0258) 3.827443;  Lĩnh vực CST (0258) 3.810019;  Lĩnh vực GĐ BHYT (0258) 3.823167. Hotline: (0258) 3.816251 - Tiếp nhận phản ánh về hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà, tinh thần, thái độ phục vụ của CC-VC trong giải quyết công việc

Tin Chính sách xã hội


Tiếp tục phối hợp chặt chẽ-tạo sự hài lòng cho đối tượng tham gia và thụ hưởng

Ngày đăng: 9/29/2015 2:06:24 PM

Vừa qua, BHXH Khánh Hòa và Bưu điện tỉnh tổ chức Hội nghị sơ kết đánh giá công tác chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH và thu BHXH, BHYT tự nguyện qua hệ thống bưu điện.


      Thời gian qua, 2 đơn vị đã phối hợp chặt chẽ thực hiện tốt chủ trương của Chính phủ và sự chỉ đạo của BHXH Việt Nam về  việc quản lý người hưởng và chi trả các chế độ BHXH hàng tháng qua hệ thống bưu điện
     Qua 2 năm triển khai, công tác chi trả lương hưu và trợ cấp BHXH trên địa bàn tỉnh dần dần đã đi vào ổn định, đảm bảo an toàn nguồn tiền, không để xảy ra sai sót, tạo được niềm tin cho đối tượng thụ hưởng. Hiện nay, đã có 137 địa điểm chi trả tại các xã, phường, thị trấn, đảm bảo được số lượng địa điểm chi trả và vị trí chi trả tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người hưởng. Tính đến tháng 8/2015, 2 đơn vị phối hợp chi trả cho 346.498 lượt người, với tổng số tiền chi trả hơn 1.173 tỷ đồng, đạt 95% số tiền phải chi trả cho đối tượng.
f25.jpg
     Bên cạnh đó, các đại lý thu bưu điện đã thu hơn 1.427 triệu đồng của 1.314 người tham gia BHXH tự nguyện và gần 1.193 triệu đồng của 2.461 người tham gia BHYT tự nguyện. Tuy nhiên, do mỗi địa điểm đại lý bưu điện còn hạn chế về nhân viên thu BHXH, BHYT cũng như chưa nắm vững những quy định của chính sách BHXH, BHYT nên công tác tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện, BHYT tự nguyện qua đại lý bưu điện còn thấp, chưa đạt được chỉ tiêu đề ra.
     Để khắc phục những tồn tại, hạn chế, phấn đấu tăng nhanh đối tượng tham gia BHXH, BHYT tự nguyện, lãnh đạo 2 đơn vị thống nhất đưa ra các giải pháp hiệu quả, phối hợp chặt chẽ trong từng hoạt động: thường xuyên tổ chức lớp tập huấn đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ, quy trình thu BHXH tự nguyện, BHYT tự nguyện cho cán bộ bưu điện; rà soát lại các địa điểm chi trả, đáp ứng được yêu cầu về nhân lực, cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện vận chuyển khi thực hiện công tác chi trả; cán bộ bưu điện cần nêu cao tinh thần trách nhiệm phục vụ tốt cho đối tượng hưởng và tham gia; đại lý thu bưu điện phải nghiên cứu thêm các văn bản hướng dẫn Luật BHXH, Luật BHYT sửa đổi nhằm nắm vững nội dung để tuyên truyền và giải thích cặn kẽ cho nhân dân khi tham gia BHXH, BHYT…
                                                                                                      Hiền - TCHC