(0258) 3.827447
Đăng ký | Đăng nhập |Tìm kiếm

Chào mừng bạn đến với website BHXH Tỉnh Khánh Hòa. Đường dây tư vấn giải đáp thắc mắc: Tiệp nhận và trả KQ TTHC (0258).3812523; Lĩnh vực Thu BHXH, BHYT, BHTN (0258) 3.827446; Lĩnh vực Chế độ BHXH (0258) 3.827443;  Lĩnh vực CST (0258) 3.810019;  Lĩnh vực GĐ BHYT (0258) 3.823167. Hotline: (0258) 3.816251 - Tiếp nhận phản ánh về hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà, tinh thần, thái độ phục vụ của CC-VC trong giải quyết công việc

Tin Bảo hiểm y tế


UBND huyện Cam Lâm: Tổ chức Hội nghị sơ kết công tác triển khai Luật BHYT 6 tháng đầu năm 2015

Ngày đăng: 8/28/2015 10:15:40 AM

Vừa qua, Ủy ban nhân dân (UBND) huyện Cam Lâm tổ chức Hội nghị sơ kết công tác triển khai Luật BHYT 6 tháng đầu năm 2015.


Trong 6 tháng đầu năm 2015, công tác tuyên truyền, triển khai thực hiện Luật BHYT được đẩy mạnh, nâng cao nhận thức của cấp ủy đảng, chính quyền các cấp, các tổ chức chính trị xã hội và nhân dân về ý nghĩa vai trò, vị trí của chính sách BHYT. Tính đến hết tháng 6/2015 có 66.165 người tham gia BHYT, đạt tỷ lệ bao phủ 63,23% dân số tham gia BHYT (chưa bao gồm lực lượng vũ trang và thân nhân lực lượng vũ trang); tổ chức đại lý thu BHYT ngày càng chặt chẽ, nhân viên đại lý ngày càng chuyên nghiệp, hoàn thiện cả về cơ cấu tổ chức cũng như chuyên môn nghiệp vụ, nên kết quả số người tham gia BHYT ngày càng tăng cao và phát triển bền vững, đảm bảo chính sách an sinh xã hội.
Các cơ sở khám chữa bệnh không ngừng nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, nâng cao y đức, tinh thần thái độ phục vụ người bệnh; tích cực cải cách thủ tục hành chính tạo thuận lợi cho người bệnh tham gia khám chữa bệnh BHYT. 
Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đã đạt được, việc triển khai thực hiện các chính sách BHYT vẫn còn một số khó khăn nhất định. Vì vậy, để thực hiện nghiêm Chỉ thị số 38-CT/TW về “Đẩy mạnh công tác BHYT trong tình hình mới” và Kế hoạch số 51-KH/HU ngày 04/9/2013 của Huyện ủy Cam Lâm “thực hiện Chương trình hành động số 15-CTr/TU ngày 01/7/2013 của Tỉnh ủy Khánh Hòa về việc “thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế giai đoạn 2012 – 2020”; Cần phải xác định rõ BHYT là một chính sách an sinh xã hội do Nhà nước tổ chức thực hiện, không vì mục đích lợi nhuận; mục đích nhằm giúp cho người tham gia BHYT có nguồn tài chính để chăm sóc sức khỏe của người tham gia BHYT theo luật định.
Đồng thời, nổ lực phấn đấu đạt được mục tiêu hết năm 2015, số người tham gia BHYT đạt 75% dân số; các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể cần phải phối hợp chặt chẽ với BHXH huyện nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, đồng lòng, đồng sức để đạt được mục tiêu BHYT toàn dân ./.
                                                                                        
                                         Nguyễn Văn Hùng – Bảo hiểm xã hội huyện Cam Lâm