(0258) 3.827447
Đăng ký | Đăng nhập |Tìm kiếm

Chào mừng bạn đến với website BHXH Tỉnh Khánh Hòa. Đường dây tư vấn giải đáp thắc mắc: Tiệp nhận và trả KQ TTHC (0258).3812523; Lĩnh vực Thu BHXH, BHYT, BHTN (0258) 3.827446; Lĩnh vực Chế độ BHXH (0258) 3.827443;  Lĩnh vực CST (0258) 3.810019;  Lĩnh vực GĐ BHYT (0258) 3.823167. Hotline: (0258) 3.816251 - Tiếp nhận phản ánh về hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà, tinh thần, thái độ phục vụ của CC-VC trong giải quyết công việc

Thông báo


THÔNG BÁO Về việc tổ chức cuộc thi “Sáng kiến cải cách thủ tục hành chính và giao dịch điện tử trong lĩnh vực BHXH, BHYT, BH thất nghiệp”

Ngày đăng: 7/3/2015 9:16:29 AM

BHXH Khánh Hòa thông báo cuộc thi “Sáng kiến cải cách thủ tục hành chính và giao dịch điện tử trong lĩnh vực BHXH, BHYT, BHTN” do BHXH Việt Nam phát động cụ thể như sau:


1. Đối tượng:
Các cơ quan, tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp trong nước hoặc nước ngoài có trụ sở tại Việt Nam.
2. Nội dung dự thi: Đưa ra các sáng kiến mới, sáng tạo, có tác dụng cắt giảm TTHC, giảm thời gian, kinh phí trong việc thực hiện các thủ tục về BHXH, BHYT, BH thất nghiệp nhưng vẫn đảm bảo hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước.
3. Hình thức: Bài thi viết tay hoặc đánh máy, nộp qua đường bưu điện hoặc qua thư điện tử.
- Gửi qua email của Ban Tổ chức cuộc thi tại địa chỉ: thicaicachTTHC-BHXH@vss.gov.vn
- Gửi qua bưu điện về địa chỉ: BHXH Việt Nam, số 7, Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội, ngoài bì thư ghi rõ:“Tham gia cuộc thi Sáng kiến cải cách thủ tục hành chính và giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp”.
4. Thời gian nhận bài thi: Từ ngày 16/6/2015 đến hết ngày 31/10/2015.
* Ghi chú: Thể lệ của cuộc thi, các tổ chức, cá nhân tham khảo tại địa chỉ:  www.baohiemxahoi.gov.vn (vào mục văn bản)