(0258) 3.827447
Đăng ký | Đăng nhập |Tìm kiếm

Chào mừng bạn đến với website BHXH Tỉnh Khánh Hòa. Đường dây tư vấn giải đáp thắc mắc: Tiệp nhận và trả KQ TTHC (0258).3812523; Lĩnh vực Thu BHXH, BHYT, BHTN (0258) 3.827446; Lĩnh vực Chế độ BHXH (0258) 3.827443;  Lĩnh vực CST (0258) 3.810019;  Lĩnh vực GĐ BHYT (0258) 3.823167. Hotline: (0258) 3.816251 - Tiếp nhận phản ánh về hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà, tinh thần, thái độ phục vụ của CC-VC trong giải quyết công việc

Chế độ Hưu trí


Câu hỏi: Thời hạn thẻ BHYT

[Người hỏi: Nguyễn Thị Mai Phương - Email: nguyenmaiphuong1991@gmail.com . 9/28/2018 12:00:00 AM ] Xin chào BHXH KH, tôi xin hỏi: Tôi đang hưởng thất nghiệp, thẻ BHYT có giá trị đến 25/10/2018. Xin hướng dẫn giúp tôi đóng tiền mua thẻ BHYT thời điểm nào để thẻ được có giá trị liên tục mà không bị gián đọan ngày nào. Trần trọng cảm ơn!

Trả lời

[ 10/2/2018 12:00:00 AM]

BHXH Khánh Hòa phúc đáp câu hỏi của bạn như sau:
Bạn mua thẻ BHYT từ ngày 01 của tháng kế tiếp khi thẻ trẻ em dưới 6 tuổi hết hạn. Ví dụ: thẻ của bạn hết hạn vào ngày 25/10/2018, thì mua tiếp từ ngày 01/11/2018.