(0258) 3.827447
Đăng ký | Đăng nhập |Tìm kiếm

Chào mừng bạn đến với website BHXH Tỉnh Khánh Hòa. Đường dây tư vấn giải đáp thắc mắc: Tiệp nhận và trả KQ TTHC (0258).3812523; Lĩnh vực Thu BHXH, BHYT, BHTN (0258) 3.827446; Lĩnh vực Chế độ BHXH (0258) 3.827443;  Lĩnh vực CST (0258) 3.810019;  Lĩnh vực GĐ BHYT (0258) 3.823167. Hotline: (0258) 3.816251 - Tiếp nhận phản ánh về hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà, tinh thần, thái độ phục vụ của CC-VC trong giải quyết công việc

Các vấn đề khác


Câu hỏi: Muốn đăng ký là cơ sở khám chữa bệnh ban đầu Răng Hàm Mặt

[Người hỏi: Nguyễn Thị Mỹ Thuận - Email: nyny19842000@gmail.com . 9/4/2018 12:00:00 AM ] Xin hỏi BHXH tỉnh tôi muốn đăng ký làm cơ sở chấp nhận khám BHYT về Răng Hàm Mặt thì phải cần những yêu cầu và thủ tục gì ạ?

Trả lời

[ 9/6/2018 12:00:00 AM]
Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến Bảo hiểm xã hội tỉnh Khánh Hòa, trường hợp bạn hỏi được quy định như sau:

1. Về hồ sơ ký hợp đồng khám chữa bệnh bảo hiểm y tế (BHYT):

Căn cứ theo Khoản 2, Điều 7, Thông tư liên tịch số 41/2014/TTLT-BYT-BTC ngày 24/11/2014 của Liên Bộ Y tế - Tài chính về hướng dẫn thực hiện BHYT, quy định như sau:
Điều 7. Hợp đồng khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế
2. Hồ sơ ký hợp đồng khám bệnh, chữa bệnh BHYT:
a) Đối với cơ sở y tế ký hợp đồng lần đầu:
– Công văn đề nghị ký hợp đồng của cơ sở y tế;
– Giấy phép hoạt động của cơ sở y tế;
– Quyết định phân hạng bệnh viện của cấp có thẩm quyền (nếu có); đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh ngoài công lập phải có Quyết định tuyến chuyên môn kỹ thuật của cấp có thẩm quyền”.
Trường hợp bạn hỏi là cơ sở y tế ngoài công lập (tư nhân) muốn ký hợp đồng khám chữa bệnh BHYT lần đầu cần chuẩn bị các giấy tờ sau:
+ Văn bản đề nghị cơ quan BHXH ký hợp đồng KCB BHYT
+ Bản sao công chứng giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy phép đầu tư theo quy định của pháp luật.
+ Bản sao công chứng giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y tư nhân.
+ Bản sao công chứng giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề dược tư nhân.
+ Quyết định phê duyệt phạm vi hoạt động chuyên môn.
+ Danh mục các DVKT được cấp có thẩm quyền phê duyệt; danh mục thuốc, danh mục vật tư y tế tiêu hao, vật tư y tế thay thế sử dụng tại cơ sở KCB theo quy định của Bộ Y tế.
+ Bảng giá các DVKT thực hiện tại cơ sở KCB.
+ Bản cam kết chấp nhận thanh toán chi phí các DVYT không vượt quá giá viện phí tại các cơ sở KCB BHYT công lập tương đương tuyến chuyên môn kỹ thuật hoặc cùng phân hạng bệnh viện theo quy định của Bộ Y tế và không thu thêm của người bệnh đối với quyền lợi được hưởng theo quy định của Luật BHYT.

2. Về thủ tục ký hợp đồng khám chữa bệnh BHYT:

Căn cứ theo Khoản 3, Điều 7, Thông tư liên tịch số 41/2014/TTLT-BYT-BTC ngày 24/11/2014 của Liên Bộ Y tế - Tài chính về hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế, quy định:
“3. Thủ tục ký hợp đồng khám bệnh, chữa bệnh BHYT:
a) Đối với cơ sở y tế ký hợp đồng lần đầu:
– Cơ sở y tế gửi 01 bộ hồ sơ quy định tại Điểm a Khoản 2 Điều này đến tổ chức Bảo hiểm xã hội theo phân cấp của Bảo hiểm xã hội Việt Nam;
– Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ (theo ngày ghi trên dấu công văn đến), tổ chức Bảo hiểm xã hội phải thực hiện xong việc xem xét hồ sơ và ký hợp đồng; trường hợp không đồng ý ký hợp đồng khám bệnh, chữa bệnh thì phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do”.