(0258) 3.827447
Đăng ký | Đăng nhập |Tìm kiếm

Chào mừng bạn đến với website BHXH Tỉnh Khánh Hòa. Đường dây tư vấn giải đáp thắc mắc: Tiệp nhận và trả KQ TTHC (0258).3812523; Lĩnh vực Thu BHXH, BHYT, BHTN (0258) 3.827446; Lĩnh vực Chế độ BHXH (0258) 3.827443;  Lĩnh vực CST (0258) 3.810019;  Lĩnh vực GĐ BHYT (0258) 3.823167. Hotline: (0258) 3.816251 - Tiếp nhận phản ánh về hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà, tinh thần, thái độ phục vụ của CC-VC trong giải quyết công việc

Chế độ Thai sản


Câu hỏi: Chế độ "Nam trợ cấp 1 lần khi vợ không tham gia BHXH" và "Chế độ nam nghỉ việc khi vợ sinh mổ"

[Người hỏi: Lê Dũng - Email: agm@greenhotelnhatrang.com . 8/4/2018 12:00:00 AM ] 1. Lao động nam (tham gia BHXH liên tục) có vợ sinh con và vợ đã từng tham gia BHXH nhưng đã cắt và nghỉ tham gia được 1 năm. Trường hợp này lao động nam có được giải quyết trợ cấp 1 lần khi vợ sinh con không? 2. Theo quy định lao động nam có vợ sinh con phải phẫu thuật sẽ được nghỉ 7 ngày có chế độ, nhưng trên thực tế trong phiếu phẫu thuật chỉ 5 ngày sau sinh là phải xuất viện. Vậy trường hợp này sẽ được giải quyết chế độ bao nhiêu ngày? (Trong 5 ngày ghi trên phiếu phẫu thuật có 1 Chủ nhật)

Trả lời

[ 8/9/2018 12:00:00 AM]
Chào bạn, cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đề nghị tư vấn đến Bảo hiểm xã hội Khánh Hòa; Nội dung câu hỏi của bạn đã được chúng tôi nghiên cứu và tư vấn cụ thể như sau:
Luật Bảo hiểm xã hội có hiệu lực từ ngày 01/01/2016 quy định:
1/ Tại khoản 2 Điều 34: Lao động nam đang đóng bảo hiểm xã hội khi vợ sinh con được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản như sau:
a) 05 ngày làm việc;
b) 07 ngày làm việc khi vợ sinh con phải phẫu thuật, sinh con dưới 32 tuần tuổi;
c) Trường hợp vợ sinh đôi thì được nghỉ 10 ngày làm việc, từ sinh ba trở lên thì cứ thêm mỗi con được nghỉ thêm 03 ngày làm việc;
d) Trường hợp vợ sinh đôi trở lên mà phải phẫu thuật thì được nghỉ 14 ngày làm việc.
Thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản quy định tại khoản này được tính trong khoảng thời gian 30 ngày đầu kể từ ngày vợ sinh con.
2/ Điều 38 quy định : Trường hợp sinh con nhưng chỉ có cha tham gia bảo hiểm xã hội thì cha được trợ cấp một lần bằng 02 lần mức lương cơ sở tại tháng sinh con cho mỗi con.
Vậy trường hợp của bạn tham gia BHXH liên tục, vợ không tham gia BHXH nên bạn được hưởng trợ cấp một lần khi vợ sinh con và được hưởng chế độ thai sản theo quy định tại khoản 2 Điều 34.
 Bảo hiểm xã hội Khánh Hòa trả lời để bạn được rõ.