(0258) 3.827447
Đăng ký | Đăng nhập |Tìm kiếm

Chào mừng bạn đến với website BHXH Tỉnh Khánh Hòa. Đường dây tư vấn giải đáp thắc mắc: Tiệp nhận và trả KQ TTHC (0258).3812523; Lĩnh vực Thu BHXH, BHYT, BHTN (0258) 3.827446; Lĩnh vực Chế độ BHXH (0258) 3.827443;  Lĩnh vực CST (0258) 3.810019;  Lĩnh vực GĐ BHYT (0258) 3.823167. Hotline: (0258) 3.816251 - Tiếp nhận phản ánh về hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà, tinh thần, thái độ phục vụ của CC-VC trong giải quyết công việc

Chế độ Ốm đau


Câu hỏi: Chế độ ốm đau

[Người hỏi: Phạm văn sơn - Email: Pinpall.gl@gmail.com . 5/10/2018 12:00:00 AM ] Tôi làm tại công ty. Tôi bị tại nạn nên nhập viện. Trong thời gian đó tôi có xin thôi việc tại công ty . đến kỳ nhận lương thì công ty báo số tiền lương trong thời gian nhập viện sẽ đc bảo hiểm thanh toán, nhưng hơn 1 tháng rồi mà tôi chưa nhận đc thông tin gì

Trả lời

[ 5/15/2018 12:00:00 AM]
Chào bạn, cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đề nghị tư vấn đến Bảo hiểm xã hội Khánh Hòa; Nội dung câu hỏi của bạn chưa có thông tin như: tên bạn, tên đơn vị sử dụng lao động, thời gian ốm đau …. Nên cơ quan BHXH chưa thể trả lời cụ thể cho trường hợp của bạn. Tuy nhiên, Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 quy định :
- Trong thời hạn 45 ngày kể từ ngày trở lại làm việc, người lao động có trách nhiệm nộp hồ sơ theo quy định cho người sử dụng lao động.
- Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ từ người lao động, người sử dụng lao động có trách nhiệm lập hồ sơ theo quy định nộp cho cơ quan bảo hiểm xã hội.
Trường hợp vượt quá thời hạn được quy định nêu trên thì phải giải trình bằng văn bản.
- Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định từ người sử dụng lao động, cơ quan bảo hiểm xã hội phải giải quyết và tổ chức chi trả cho người lao động.
 Trường hợp cơ quan bảo hiểm xã hội không giải quyết thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.
Bảo hiểm xã hội Khánh Hòa trả lời để bạn được rõ.