(0258) 3.827447
Đăng ký | Đăng nhập |Tìm kiếm

Chào mừng bạn đến với website BHXH Tỉnh Khánh Hòa. Đường dây tư vấn giải đáp thắc mắc: Tiệp nhận và trả KQ TTHC (0258).3812523; Lĩnh vực Thu BHXH, BHYT, BHTN (0258) 3.827446; Lĩnh vực Chế độ BHXH (0258) 3.827443;  Lĩnh vực CST (0258) 3.810019;  Lĩnh vực GĐ BHYT (0258) 3.823167. Hotline: (0258) 3.816251 - Tiếp nhận phản ánh về hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà, tinh thần, thái độ phục vụ của CC-VC trong giải quyết công việc

Các vấn đề khác


Câu hỏi: ap dung luong toi thieu vung nam 2016 theo tinh than cong van so: 55/BHXH-QLT ngay 21/1/2016

[Người hỏi: Nguyen Minh Duc - Email: duclunglo2@gmail.com . 3/16/2016 12:00:00 AM ] De nghi cho chung toi biet cu the muc luong toi thieu vung nam 2016 cho huyen Dao Truong sa ap dung theo vung nao? Chung toi la doanh nghiep Quan doi dang tham gia xay dung cac dao tren quan dao Truong sa.

Trả lời

[ 3/17/2016 12:00:00 AM]
BHXH Khánh Hòa đã nhận được câu hỏi của bạn. Tuy nhiên đây là vấn đề thuộc thẩm quyền của BHXH Quân đội. Đề nghị bạn liên hệ BHXH Quân đội.