(0258) 3.827447
Đăng ký | Đăng nhập |Tìm kiếm

Chào mừng bạn đến với website BHXH Tỉnh Khánh Hòa. Đường dây tư vấn giải đáp thắc mắc: Tiệp nhận và trả KQ TTHC (0258).3812523; Lĩnh vực Thu BHXH, BHYT, BHTN (0258) 3.827446; Lĩnh vực Chế độ BHXH (0258) 3.827443;  Lĩnh vực CST (0258) 3.810019;  Lĩnh vực GĐ BHYT (0258) 3.823167. Hotline: (0258) 3.816251 - Tiếp nhận phản ánh về hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà, tinh thần, thái độ phục vụ của CC-VC trong giải quyết công việc

Các vấn đề khác


Câu hỏi: Mẫu C12-TS

[Người hỏi: Phạm Bình - Email: min160114@gmail.com . 4/18/2017 12:00:00 AM ] Tại Sao cơ quan BH không còn gửi kết quả đóng BHYT, BHTN, BHXH mẫu Mẫu C12-TS qua cơ quan, tổ chức (Trước đây có gửi Bưu điện,còn từ năm 2016 không gửi nữa)

Trả lời

[ 4/20/2017 12:00:00 AM]
BHXH Khánh Hòa phúc đáp câu hỏi của bạn như sau:
Cơ quan BHXH không gửi Mẫu C12-TS qua Bưu điện nữa mà gửi file có ký số qua Hệ thống giao dịch điện tử vào địa chỉ mail mà bạn đăng ký. Trường hợp bạn cần bản dấu đỏ thì liên hệ trực  tiếp với cán bộ thu để nhận.