(0258) 3.827447
Đăng ký | Đăng nhập |Tìm kiếm

Chào mừng bạn đến với website BHXH Tỉnh Khánh Hòa. Đường dây tư vấn giải đáp thắc mắc: Tiệp nhận và trả KQ TTHC (0258).3812523; Lĩnh vực Thu BHXH, BHYT, BHTN (0258) 3.827446; Lĩnh vực Chế độ BHXH (0258) 3.827443;  Lĩnh vực CST (0258) 3.810019;  Lĩnh vực GĐ BHYT (0258) 3.823167. Hotline: (0258) 3.816251 - Tiếp nhận phản ánh về hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà, tinh thần, thái độ phục vụ của CC-VC trong giải quyết công việc

BHXH Tỉnh Khánh Hòa >> Thu BHXH-BHYT-BHTN
Stt Tên văn bản Tải về Ngày có hiệu lực Nơi ban hành
1 Công văn số 55/BHXH-QLT Thông báo mức lương tối thiểu vùng năm 2016 21/1/2016 BHXH Tỉnh Khánh Hòa
2 Quyết định 97/QĐ-BHXH, Ban hành mức chi thù lao cho tổ chức làm Đại lý thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế 31/3/2016 BHXH Tỉnh Khánh Hòa
3 Báo cáo số 23/BC-BHXH ngày 13/4/2016, về tình hình nợ Bảo hiểm xã hội đến tháng 3 năm 2016. 13/4/2016 BHXH Tỉnh Khánh Hòa
4 Công văn 299/BHXH-KT&TN V/v tình hình tham gia BHYT của HS, SV niên học 2015-2016 28/4/2016 BHXH Tỉnh Khánh Hòa
5 Báo cáo số 30/BC-BHXH, tình hình nợ BHXH đến tháng 4 năm 2016 12/5/2016 BHXH Tỉnh Khánh Hòa
6 công văn 375/BHXH-QLT V/v nhắc nhở đơn vị thực hiện theo nội dung công văn số 90/BHXH-QLT, ngày 17/2/2016 của BHXH tỉnh Khánh Hòa 24/5/2016 Tỉnh Khánh Hòa
7 công văn 460/BHXH-QLT V/v thu BHXH, BHYT, BHTN theo mức lương cơ sở quy định tại Nghị định số 47/2016/NĐ-CP 21/6/2016 BHXH Tỉnh Khánh Hòa
8 Công văn số 507/BHXH-QLT V/v chấn chỉnh công tác quản lý Đại lý thu BHXH tự nguyện, BHYT 6/7/2016 BHXH Tỉnh Khánh Hòa
9 Báo cáo số 56/BC-BHXH về tình hình nợ bảo hiểm xã hội đến tháng 6 năm 2016 13/7/2016 BHXH Tỉnh Khánh Hòa
10 báo cáo số 58/BC-BHXH, báo cáo tình hình thực hiện thang lương,bảng lương và chuyển xếp lương của doanh nghiệp theo quy định tại Nghị định số 49/2013/NĐ-CP, ngày 14/5/2013 19/7/2016 BHXH Tỉnh Khánh Hòa
11 Báo cáo số 69/BC-BHXH về tình hình nợ bảo hiểm xã hội tháng 7 năm 2016 12/8/2016 BHXH Tỉnh Khánh Hòa
12 Báo cáo số 82/BC-BHXH vê tình hình nợ bảo hiểm xã hội đến tháng 8 năm 2016 14/9/2016 BHXH Tỉnh Khánh Hòa
13 Văn bản số 93/BC-BHXH về tình hình nợ BHXH đến tháng 9 năm 2016 11/10/2016 BHXH Tỉnh Khánh Hòa
14 Văn bản số 827/BHXH-QLT về việc báo cáo tình hình thực hiện chính sách BHXH đối với chủ hộ kinh doanh cá thể 14/10/2016 BHXH Tỉnh Khánh Hòa
15 công văn 146/BHXH-QLT V/v lãi suất chậm đóng, trốn đóng BHXH, BHYT, BHTN từ năm 2016 3/11/2016 BHXH Tỉnh Khánh Hòa
16 công văn số 147/BHXH-QLT V/v giao dịch điện tử trong việc thu BHXH, BHYT, BHTN; cấp sổ BHXH, thẻ BHYT 3/11/2016 BHXH Tỉnh Khánh Hòa
17 văn bản 942/BHXH-QLT, ngày 10/11/2016 V/v phân cấp quản lý thu đối với công ty CP thức ăn chăn nuôi Khatoco từ BHXH tỉnh về BHXH thị xã Ninh Hòa 10/11/2016 BHXH Tỉnh Khánh Hòa
18 Báo cáo số 104/BC-BHXH về tình hình nợ BHXH đến tháng 10/2016 14/11/2016 BHXH Tỉnh Khánh Hòa
19 công văn số 963/BHXH-Kt&TN về việc khởi kiện ra tòa đối với các đơn vị vi phạm phap luật về bảo hiểm xã hội năm 2016 16/11/2016 BHXH Tỉnh Khánh Hòa
20 Báo cáo số 109/BC-BHXH về tình hình thực hiện các dịch vụ hợp tác 9 tháng đầu năm 2016 giữa BHXH tỉnh Khánh Hòa và Bưu điện tỉnh Khánh Hòa 17/11/2016 BHXH Tỉnh Khánh Hòa
21 Văn bản số 974/BHXH-KT&TN về tăng cường khai thác tham gia BHXH, BHTN năm 2016 18/11/2016 BHXH Tỉnh Khánh Hòa
22 Văn bản số 1021/BHXH-QLT V/v lãi truy thu BHXH, BHYT, BHTN đối với công ty TNHH MTV Sao Mai Anh 1/12/2016 BHXH Tỉnh Khánh Hòa
23 Văn bản số 1037/BHXH-QLT về việc bàn giao và xác nhận dữ liệu đã bàn giao các biểu DK01, DK01-DC 7/12/2016 BHXH Tỉnh Khánh Hòa
24 Công văn 2159/BHXH-BT V/v mức đóng vào Quỹ bảo hiểm TNLĐ-BNN và thu BHXH, BHYT, BHTN, BH TNLĐ-BNN theo mức lương cơ sở mới 6/1/2017 BHXH Việt Nam
25 Văn bản số 13/BHXH-QLT V/v thông báo mức lương tối thiểu vùng năm 2017 9/1/2017 BHXH Tỉnh Khánh Hòa
26 Kế hoạch số 519/KH-BHXH tổ chức thực hiện Nghị định số 166/2016/NĐ-CP ngày 24/12/2016 của Chính phủ quy định về giao dịch điện tử trong lĩnh vực BHXH, BHYT, BH thất nghiệp 22/2/2017 BHXH Việt Nam
27 Báo cáo 29/BC-BHXH V/v Tình hình nợ bảo hiểm xã hội đến tháng 3 năm 2017 20/4/2017 BHXH Tỉnh Khánh Hòa
28 Công văn số 294/BHXH-QLT Về việc Hướng dẫn giải quyết một số vướng mắc về thu BHXH, BHYT 21/4/2017 BHXH Tỉnh Khánh Hòa
29 Công văn số 419_BHXH-KT-TN Về việc Tăng cường vận động đối tượng tham gia BHXH, BHYT 29/5/2017 BHXH Tỉnh Khánh Hòa
30 Công văn số 421_BHXH-QLT Về việc Rà soát mức lương tối thiểu vùng 7%nghề và 5% độc hại 30/5/2017 BHXH Tỉnh Khánh Hòa