Bảo Hiểm Xã Hội Thành Phố Nha Trang
Người gửi: Trương Quang Huy, ngày gửi: 12/05/2012 2:37:15 SA
Bảo hiểm xã hội TP. Nha Trang được thành lập theo Quyết định số 132/QĐ/TC-CB ngày 15/07/1995 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam và chính thức đi vào hoạt động từ ngày 01/10/1995; Là cơ quan trực thuộc Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Khánh Hòa, có trụ sở đặt tại Thành phố Nha Trang, có chức năng giúp Giám đốc BHXH tỉnh tổ chức thực hiện các chế độ chính sách; quản lý thu, chi BHXH, BHYT trên địa bàn thành phố theo phân cấp quản lý của BHXH tỉnh và quy định của pháp luật.

QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN
BẢO HIỂM XÃ HỘI THÀNH PHỐ NHA TRANG

Bảo hiểm xã hội thành phố Nha Trang:
Địa chỉ: 88 đường 23/10, phường Ngọc Hiệp, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa             
Số ĐT : 058.3826224, Email: BHXHNhatrang@Gmail.com.

Giám đốc      : Đới Duy Xuân
Phó Giám đốc: Trần Thị Bình
                           Số ĐT liên lạc: 058.3829231
Phó Giám đốc: Lê Văn Điệp
                   Số ĐT liên lạc: 058.3827799

1. Sự hình thành và phát triển:
Bảo hiểm xã hội TP. Nha Trang được thành lập theo Quyết định số 132/QĐ/TC-CB ngày 15/07/1995 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam và chính thức đi vào hoạt động từ ngày 01/10/1995;
Là cơ quan trực thuộc Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Khánh Hòa, có trụ sở đặt tại Thành phố Nha Trang, có chức năng giúp Giám đốc BHXH tỉnh tổ chức thực hiện các chế độ chính sách; quản lý thu, chi BHXH, BHYT trên địa bàn huyện theo phân cấp quản lý của BHXH tỉnh và quy định của pháp luật;
Bảo hiểm xã hội Thành phố Nha Trang chịu sự quản lý trực tiếp, toàn diện của Giám đốc BHXH tỉnh Khánh Hòa và chịu sự quản lý hành chính của UBND Thành phố Nha Trang.
nt2.JPG
Đi vào hoạt động từ tháng 10/1995 với tổng số cán bộ công chức (CBCC) ban đầu là 4 người (01 đồng chí từ Liên đoàn lao động TP Nha Trang chuyển sang, 02 đống chí từ Phòng Lao động – TB&XH Nha Trang chuyển sang và 01 hợp đồng lao động mới), đến tháng 12/2002.
Giám đốc         : Ông Đới Duy Xuân, 
Phó Giám đốc  : Bà Trần Thị Bình.
Từ tháng 01/2003, cùng với cả nước hệ thống BHYT sáp nhập với BHXH, Bảo hiểm xã hội thành phố Nha Trang ngoài việc thực hiện các chế độ BHXH được quy định tại chương XII Bộ Luật lao động, Nghị định 12/CP của Thủ tướng Chính phủ còn thực hiện thêm nhiệm vụ thu, chi BHYT cho các đối tượng, được bổ sung thêm 01 cán bộ BHYT (tổng số có 09 CBCC); từ tháng 01/2009 thực hiện thêm nhiệm vụ thu, chi bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động trên địa bàn.
Cùng với sự phát triển của xã hội, chính sách an sinh xã hội, trong đó trụ cột là chính sách BHXH, BHYT ngày càng được mở rộng và phát triển cả về chế độ, đối tượng, loại hình, số lượng người tham gia và thụ hưởng. Bảo hiểm xã hội Thành phố Nha Trang cũng được phân cấp thêm nhiều nhiệm vụ và bổ sung tăng cường thêm nhân lực để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.
2. Cơ cấu tổ chức:
Hiện nay, tổng số cán bộ, viên chức gồm: 24 người
*Ban lãnh đạo:
Giám đốc       : Ông Đới Duy Xuân
Phó Giám đốc: Bà Trần Thị Bình
Phó Giám đốc: Ông Lê Văn Điệp

*Các bộ phận nghiệp vụ gồm: 
- Bộ phận thu bắt buộc và tự nguyện (08 người)
- Bộ phận cấp sổ BHXH, thẻ BHYT (02 người)
- Bộ phận chế độ BHXH (04 người)
- Bộ phận giám định BHYT (02 người)
- Bộ phận kế toán (02 người)
- Thủ quỹ (01 người)
- Bảo vệ (02 người)

3. Kết quả thực hiện nhiệm vụ qua các năm:
 Năm
Tổng thu BHXH,
BHYT, BHTN
Tổng chi BHXH,
BHYT, BHTN
200523.198.847.671  86.743.636.530  
200630.230.070.846  122.908.869.280  
200742.493.401.495  164.570.785.748  
200856.596.912.662  217.585.051.866  
200991.626.528.440  270.584.937.466  
2010158.626.400.551  332.070.390.197  
2011207.065.983.378  441.077.290.810  

17 năm xây dựng và trưởng thành, Bảo hiểm xã hội thành phố Nha Trang luôn xây dựng và duy trì mối đoàn kết nội bộ, được sự chỉ đạo trực tiếp của Bảo hiểm xã hội Khánh Hòa, tranh thủ sự lãnh đạo chỉ đạo của Thành ủy, Hội đồng nhân dân và UBND thành phố Nha Trang, cùng sự đồng hành phối hợp chặt chẽ của các Ban, ngành, đoàn thể và sự đồng thuận của các cơ quan, đơn vị, người lao động và nhân dân địa phương đã tạo điều kiện, giúp cơ quan Bảo hiểm xã hội thành phố Nha Trang trong những năm qua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, đảm bảo đầy đủ kịp thời quyền lợi BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động,  góp phần thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội trên địa bàn Thành phố Nha Trang.

Một số hình ảnh cơ quan
nt1.JPG
Tập thể cơ quan BHXH TP. Nha Trang

SDC10274.JPG
Bộ phận chi, chế độ BHXH - BHXH TP Nha Trang

SDC10275.JPG
Bộ phận thu BHXH TP Nha Trang

Các tin tức liên quan 
Bảo hiểm xã hội Ninh Hoà tăng cường tuyên truyền chính sách, pháp luật BHXH, BHYT14/10/2015 7:58:20 SA
BHXH thị xã Ninh Hòa: Hội nghị tập huấn lập danh sách tham gia BHYT theo hộ gia đình14/10/2015 7:49:55 SA
BHXH thị xã Ninh Hòa: Tổ chức Hội nghị tổng kết BHYT học sinh 2014-201523/09/2015 8:53:29 SA
BHXH THÀNH PHỐ CAM RANH: TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI BHYT HỌC SINH NĂM HỌC 2015-201607/09/2015 10:43:14 SA
BHXH huyện Vạn Ninh: Tổ chức hội nghị tổng kết công tác Bảo hiểm y tế học sinh năm học 2014 – 2015:07/09/2015 10:41:43 SA
BHXH TP Nha Trang: Tổng kết BHYT HS năm học 2014-201504/09/2015 4:57:11 CH
UBND huyện Cam Lâm: Tổ chức Hội nghị sơ kết công tác triển khai Luật BHYT 6 tháng đầu năm 201528/08/2015 10:15:40 SA
BHXH Huyện Cam Lâm: Tổng kết BHYT học sinh, sinh viên năm học 2014-2015 28/08/2015 10:12:14 SA
Phối hợp triển khai, tuyên truyền Luật BHYT sửa đổi, bổ sung18/08/2015 4:43:37 CH
BHXH thị xã Ninh Hoà: Tổ chức Hội nghị Tuyên truyền Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật BHYT 11/08/2015 2:48:34 CH
123
   VĂN BẢN VÀ TÀI LIỆU
 V/v Thông báo mức lương tối thiểu vùng năm 2016
 V/v Hướng dẫn tạm thời việc thực hiện các chế độ BHXH từ ngày 01/01/2016
 V/v Hướng dẫn thực hiện chế độ BHXH theo công văn số 5435/BHXH-CSXH
 Công văn số 5435/BHXH-CSXH, hướng dẫn tạm thời việc giải quyết hưởng chế độ BHXH từ ngày 01/01/2016
 Nghị định số 01/2016/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bảo hiểm xã hội Việt Nam
 Quyết định số 60/2015/QĐ-TTg ngày 27/11/2015 của Thủ tướng Chính phủ : Cơ chế quản lý tài chính về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và chi phí quản lý bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y t
 Quyết định số 58/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Quy định tiêu chuẩn, định mức, chế độ quản lý, sử dụng máy móc, thiết bị của cơ quan nhà nước, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập
 Nghị định số 122/2015/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp, liên hiệp hợp tác xã, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá
 Quyết định số 1351/QĐ-BHXH của BHXH Việt Nam về việc phê duyệt Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Bảo hiểm xã hội Việt Nam
 QĐ 959/QĐ-BHXH: Ban hành quy định về quản lý thu BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp; quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT.
 Quyết định 1035/QĐ-BHXH: Ban hành quy định về mẫu sổ bảo hiểm xã hội.
 Nghị định số 115/NĐ-CP ngày 11/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật BHXH về BHXH bắt buộc
 Nghị quyết 36a/NQ-CP ngày 14/10/2015: Nghị quyết về Chính phủ điện tử
 Quyết định số 1142/QĐ-BHXH ngày 22/10/2015: Ban hành Quy chế cập nhật thông tin, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao Bảo hiểm xã hội Việt Nam
 Quyết định 1300/QĐ-BHXH về việc công bố thủ tục hành chính thu BHXH, BHYT, BHTN và lĩnh vực Cấp sổ BHXH, thẻ BHYT thuộc thẩm quyền giải quyết của BHXH Việt Nam
 V/v thông báo cơ sở KCB BHYT nhận đăng ký KCB ban đầu năm 2016 đối với thẻ BHYT tỉnh ngoài phát hành
 Công văn số 3170/BHXH-BT
 Thông tư số 28/2015/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội
 Nghị định số 70/2015/NĐ-CP của Thủ tướng Chính phủ
 Nghị định số 56/2015/NĐ-CP về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức
 Nghị định số 53/2015/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định về nghỉ hưu ở tuổi cao hơn đối với cán bộ, công chức
 1699/BHXH-CSXH: V/v hướng dẫn giải quyết hưởng trợ cấp theo Quyết định số 91/2000/QĐ-TTg ngày 04/8/2000 và số 613/QĐ-TTg ngày 06/5/2010.
 1680/QCPH-BHXHVN-TCTHADS: Quy chế Phối hợp giữa Bảo hiểm xã hội Việt Nam và Tổng cục Thi hành án dân sự trong công tác thi hành án dân sự..
 Thông tư liên tịch số 01/2015/TTLT-BNV-BTC của Bộ Tài chính-Bộ Nội vụ : Hướng dẫn một số điều của Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế
 Thông tư 05/2015/TT-BYT Ban hành Danh mục thuốc đông y, thuốc từ dược liệu và vị thuốc y học cổ truyền thuộc phạm vi thanh toán của quỹ bảo hiểm y tế

   BẢO HIỂM XÃ HỘI

   THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
   THÔNG BÁO

   CÂU HỎI THƯỜNG GẶP
 Bảo hiểm y tế được thực hiện dựa trên nguyên tắc nào?
 Các đối tượng được ngân sách nhà nước đóng BHYT gồm những đối tượng nào?
 Người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH tham gia BHYT bao gồm những đối tượng nào?

   LIÊN KẾT WEBSITE

<Tháng Hai 2016>
HaiBaNămSáuBảyCN
25262728293031
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
29123456BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH KHÁNH HÒA
Số 25 - Tô Vĩnh Diện - Nha Trang - Khánh Hòa
ĐT: 0583.827447,    Fax: 0583.815441
Đường dây nóng: 0583.816.251, email: duongdaynongbhxhkh@gmail.com