Bảo Hiểm Xã Hội Thành Phố Nha Trang
Người gửi: Trương Quang Huy, ngày gửi: 12/05/2012 2:37:15 SA
Bảo hiểm xã hội TP. Nha Trang được thành lập theo Quyết định số 132/QĐ/TC-CB ngày 15/07/1995 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam và chính thức đi vào hoạt động từ ngày 01/10/1995; Là cơ quan trực thuộc Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Khánh Hòa, có trụ sở đặt tại Thành phố Nha Trang, có chức năng giúp Giám đốc BHXH tỉnh tổ chức thực hiện các chế độ chính sách; quản lý thu, chi BHXH, BHYT trên địa bàn thành phố theo phân cấp quản lý của BHXH tỉnh và quy định của pháp luật.

QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN
BẢO HIỂM XÃ HỘI THÀNH PHỐ NHA TRANG

Bảo hiểm xã hội thành phố Nha Trang:
Địa chỉ: 88 đường 23/10, phường Ngọc Hiệp, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa             
Số ĐT : 058.3826224, Email: BHXHNhatrang@Gmail.com.

Giám đốc      : Đới Duy Xuân
Phó Giám đốc: Trần Thị Bình
                           Số ĐT liên lạc: 058.3829231
Phó Giám đốc: Lê Văn Điệp
                   Số ĐT liên lạc: 058.3827799

1. Sự hình thành và phát triển:
Bảo hiểm xã hội TP. Nha Trang được thành lập theo Quyết định số 132/QĐ/TC-CB ngày 15/07/1995 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam và chính thức đi vào hoạt động từ ngày 01/10/1995;
Là cơ quan trực thuộc Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Khánh Hòa, có trụ sở đặt tại Thành phố Nha Trang, có chức năng giúp Giám đốc BHXH tỉnh tổ chức thực hiện các chế độ chính sách; quản lý thu, chi BHXH, BHYT trên địa bàn huyện theo phân cấp quản lý của BHXH tỉnh và quy định của pháp luật;
Bảo hiểm xã hội Thành phố Nha Trang chịu sự quản lý trực tiếp, toàn diện của Giám đốc BHXH tỉnh Khánh Hòa và chịu sự quản lý hành chính của UBND Thành phố Nha Trang.
nt2.JPG
Đi vào hoạt động từ tháng 10/1995 với tổng số cán bộ công chức (CBCC) ban đầu là 4 người (01 đồng chí từ Liên đoàn lao động TP Nha Trang chuyển sang, 02 đống chí từ Phòng Lao động – TB&XH Nha Trang chuyển sang và 01 hợp đồng lao động mới), đến tháng 12/2002.
Giám đốc         : Ông Đới Duy Xuân, 
Phó Giám đốc  : Bà Trần Thị Bình.
Từ tháng 01/2003, cùng với cả nước hệ thống BHYT sáp nhập với BHXH, Bảo hiểm xã hội thành phố Nha Trang ngoài việc thực hiện các chế độ BHXH được quy định tại chương XII Bộ Luật lao động, Nghị định 12/CP của Thủ tướng Chính phủ còn thực hiện thêm nhiệm vụ thu, chi BHYT cho các đối tượng, được bổ sung thêm 01 cán bộ BHYT (tổng số có 09 CBCC); từ tháng 01/2009 thực hiện thêm nhiệm vụ thu, chi bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động trên địa bàn.
Cùng với sự phát triển của xã hội, chính sách an sinh xã hội, trong đó trụ cột là chính sách BHXH, BHYT ngày càng được mở rộng và phát triển cả về chế độ, đối tượng, loại hình, số lượng người tham gia và thụ hưởng. Bảo hiểm xã hội Thành phố Nha Trang cũng được phân cấp thêm nhiều nhiệm vụ và bổ sung tăng cường thêm nhân lực để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.
2. Cơ cấu tổ chức:
Hiện nay, tổng số cán bộ, viên chức gồm: 24 người
*Ban lãnh đạo:
Giám đốc       : Ông Đới Duy Xuân
Phó Giám đốc: Bà Trần Thị Bình
Phó Giám đốc: Ông Lê Văn Điệp

*Các bộ phận nghiệp vụ gồm: 
- Bộ phận thu bắt buộc và tự nguyện (08 người)
- Bộ phận cấp sổ BHXH, thẻ BHYT (02 người)
- Bộ phận chế độ BHXH (04 người)
- Bộ phận giám định BHYT (02 người)
- Bộ phận kế toán (02 người)
- Thủ quỹ (01 người)
- Bảo vệ (02 người)

3. Kết quả thực hiện nhiệm vụ qua các năm:
 Năm
Tổng thu BHXH,
BHYT, BHTN
Tổng chi BHXH,
BHYT, BHTN
200523.198.847.671  86.743.636.530  
200630.230.070.846  122.908.869.280  
200742.493.401.495  164.570.785.748  
200856.596.912.662  217.585.051.866  
200991.626.528.440  270.584.937.466  
2010158.626.400.551  332.070.390.197  
2011207.065.983.378  441.077.290.810  

17 năm xây dựng và trưởng thành, Bảo hiểm xã hội thành phố Nha Trang luôn xây dựng và duy trì mối đoàn kết nội bộ, được sự chỉ đạo trực tiếp của Bảo hiểm xã hội Khánh Hòa, tranh thủ sự lãnh đạo chỉ đạo của Thành ủy, Hội đồng nhân dân và UBND thành phố Nha Trang, cùng sự đồng hành phối hợp chặt chẽ của các Ban, ngành, đoàn thể và sự đồng thuận của các cơ quan, đơn vị, người lao động và nhân dân địa phương đã tạo điều kiện, giúp cơ quan Bảo hiểm xã hội thành phố Nha Trang trong những năm qua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, đảm bảo đầy đủ kịp thời quyền lợi BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động,  góp phần thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội trên địa bàn Thành phố Nha Trang.

Một số hình ảnh cơ quan
nt1.JPG
Tập thể cơ quan BHXH TP. Nha Trang

SDC10274.JPG
Bộ phận chi, chế độ BHXH - BHXH TP Nha Trang

SDC10275.JPG
Bộ phận thu BHXH TP Nha Trang

Các tin tức liên quan 
Diên Khánh: Triển khai Luật BHYT sửa đổi, bổ sung29/01/2015 10:00:43 SA
BHXH Khánh Vĩnh: 20 NĂM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN20/01/2015 2:30:15 CH
BHXH huyện Cam Lâm: Tuyên truyền Nghị quyết 21-NQ/TW của Bộ Chính Trị01/12/2014 3:07:51 CH
Kết quả bước đầu thực hiện công tác bảo hiểm y tế học sinh năm học 2014 – 201518/11/2014 8:58:50 SA
BHXH Cam Lâm: Năm học 2014-2015 phấn đấu 100% Học sinh tham gia BHYT08/09/2014 2:05:47 CH
BHXH TP Cam Ranh: Kết quả thực hiện BHYT các đối tượng do NSNN đóng và hỗ trợ đóng 6 tháng đầu năm 201418/08/2014 8:35:13 SA
Đẩy mạnh các giải pháp để hoàn thành nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 201424/07/2014 10:59:47 SA
Cam Lâm: Nhìn lại sau hai năm tích cực triển khai Nghị quyết số 21 của Bộ Chính trị 11/07/2014 9:47:51 SA
BHXH Cam Lâm: triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 201411/07/2014 9:45:23 SA
Bảo Hiểm Xã Hội Huyện Vạn Ninh01/05/2012 8:11:03 SA
12
   VĂN BẢN VÀ TÀI LIỆU
 777/BHXH-BT: V/v hướng dẫn một số nội dung về thu BHYT.
 Quyết định số 08/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Thí điểm về giao dịch điện tử trong việc thực hiện thủ tục tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và đề nghị cấp sổ bảo hi
 Nghị định số 28/2015/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Việc làm về bảo hiểm thất nghiệp
 Nghị định số 26/2015/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chế độ, chính sách đối với cán bộ không đủ điều kiện về tuổi tái cử, tái bổ nhiệm giữ các chức vụ, chức danh theo nhiệm kỳ trong cơ quan của Đảng Cộ
 Nghị định số 17/2015/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định tiền lương tăng thêm đối với cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang có hệ số lương từ 2,34 trở xuống
 Nghị định số 09/2015/NĐ-CP của Chính phủ : Điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã đã nghỉ việc
 Quyết định số 3642/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch thực hiện Đề án bảo hiểm y tế toàn dân giai đoạn 2015-2020 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
 Nghị định số 04/2015/NĐ-CP của Chính phủ : Về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập
 Nghị định số 05/2015/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ luật Lao động
  Luật Bảo hiểm xã hội 2014
 Quyết định số 77/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Quy định mức hỗ trợ học nghề đối với người lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp
 4996/BHXH-CSYT: V/v hướng dẫn một số nội dung theo quy định của Luật BHYT sửa đổi, bổ sung.
 1314/QĐ-BHXH: Về việc ban hành mã số ghi trên thẻ bảo hiểm y tế.
 1313/QĐ-BHXH: Về việc ban hành mẫu thẻ bảo hiểm y tế.
 Nghị định số 105/2014/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế
 Nghị định số 108/2014/NĐ-CP của Chính phủ : Về chính sách tinh giản biên chế
 4448/BHXH-TCKT: V/v hướng dẫn thực hiện thanh toán, quyết toán chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức phục hồi sức khỏe.
 1018/QĐ-BHXH: Sửa đổi một số nội dung tại các quyết định ban hành quy định quản lý thu, chi BHXH, BHYT.
 Quyết định 999/QĐ-BHXH: Ban hành Quy định hoạt động Đại lý thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.
 Thông tư số 31/2014/TT-BYT của Bộ Y tế : Quy định Bảng tiêu chuẩn đánh giá về mặt kỹ thuật tại hồ sơ mời thầu mua thuốc
 Thông báo Về việc thực hiện bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên năm học 2014 – 2015
 Luật số 46/2014/QH13 của Quốc hội : LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT BẢO HIỂM Y TẾ
 2987/BHXH-VP: V/v thông báo lịch nghỉ Ngày Quốc khánh 02/9.
 Thông tư liên tịch số 24/2014/TTLT-BYT-BTC của Bộ Tài chính-Bộ Y tế : Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư liên tịch số 09/2009/TTLT-BYT-BTC ngày 14 tháng 8 năm 2009 của Bộ Y tế, Bộ Tài chính hướ
 Thông tư Hướng dẫn khoản 2 điều 1 Nghị định số 29/2013/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ

   BẢO HIỂM XÃ HỘI

   THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
   THÔNG BÁO   CÂU HỎI THƯỜNG GẶP
 Bảo hiểm y tế được thực hiện dựa trên nguyên tắc nào?
 Các đối tượng được ngân sách nhà nước đóng BHYT gồm những đối tượng nào?
 Người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH tham gia BHYT bao gồm những đối tượng nào?

   LIÊN KẾT WEBSITE

<Tháng Ba 2015>
HaiBaNămSáuBảyCN
2324252627281
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
303112345BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH KHÁNH HÒA
Số 25 - Tô Vĩnh Diện - Nha Trang - Khánh Hòa
ĐT: 0583.827447,    Fax: 0583.815441
Đường dây nóng: 0583.816.251, email: duongdaynongbhxhkh@gmail.com